Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
View: 
Edit
Selection Checkbox
Thumbnail
Picture Size
 
KSTTHC
28 KB /nguoidan-doanhnghiep/Pages/gop-y-qui-dinh-hanh-chinh.aspxKSTTHC.jpg0156 x 55
 
banner_baccan_xuctien
63 KB https://backan.gov.vn/Pages/Chuoi-su-kien-tinh-bac-kan-nam-2017.aspxbanner_baccan_xuctien.jpg280 x 100
 
banner_1022
57 KB banner_1022.jpg280 x 100
 
Logo ASPA 2017
36 KB http://aspa2017-hcmc.vn/Logo ASPA 2017.jpg770 x 143
 
dmtthc_trahoso
49 KB /nguoidan-doanhnghiep/hethongvanban/Lists/BuuChinhCong/AllItems.aspxdmtthc_trahoso.jpg3280 x 100
 
banner_asean
36 KB http://asean.mofa.gov.vn/banner_asean.jpg280 x 80
 
APEC
11 KB /Pages/apec-viet-nam.aspxAPEC.png280 x 100
 
mavungdt
742 KB /thongtinthanhpho/tintuc/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=34&ItemId=57622mavungdt.jpg4560 x 791
 
cong_ttdt_yen_bai
34 KB http://yenbai.gov.vncong_ttdt_yen_bai.jpg120 x 55
 
boTTHCCH
38 KB http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspxboTTHCCH.jpg0280 x 80
 
ddkthaugiang
24 KB http://mdec.haugiang.gov.vn/ddkthaugiang.jpg120 x 55
 
banner Viet-Phap
10 KB http://vietphap.cantho.gov.vnbanner Viet-Phap.png120 x 55
 
cosodulieu-vbpl
49 KB http://csdl.thutuchanhchinh.vn/Pages/danh-sach-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?&filter=1&tthcDonVi=387cosodulieu-vbpl.jpg10280 x 98
 
banner_biendao
124 KB banner_biendao.jpg645 x 120
 
thuaphatlai
24 KB http://www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn/pages/tpl.aspxthuaphatlai.jpg2281 x 72
 
3
385 KB 3.jpg1262 x 824
 
ykdhdb
60 KB /Pages/du-thao-bao-cao-chinh-tri.aspxykdhdb.jpg280 x 72
 
news_banner
39 KB /Pages/nguoi-phat-ngon.aspxnews_banner.jpg12280 x 72
 
bn-ykndlhst
50 KB http://www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn/pages/lay-y-kien-bo-luat-hinh-su.aspxbn-ykndlhst.jpg280 x 72
 
ccttbc
35 KB /thongtinthanhpho/tintuc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=48ccttbc.jpg12280 x 72
 
CKTCDN
51 KB http://dnnn.hochiminhcity.gov.vn/Pages/default.aspxCKTCDN.jpg3281 x 72
 
y-kien-nguoi-dan-ve-du-thao-blds
40 KB http://moj.gov.vn/dtblds/Pages/home.aspx?ItemID=274y-kien-nguoi-dan-ve-du-thao-blds.jpg281 x 72
 
ds-eng
29 KB http://maur.hochiminhcity.gov.vnds-eng.jpg158 x 58
 
lhd2015
46 KB http://lehoiduabentre.vn/lhd2015.jpg285 x 178
 
namdinh2014
121 KB http://namdinh2014.com/namdinh2014.png282 x 227
 
logo-mdec
52 KB http://www.mdec.vn/logo-mdec.jpg282 x 180
 
tbubnd (1)
52 KB /thongtinthanhpho/tintuc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=25tbubnd (1).jpg13280 x 70
 
htbdcq
65 KB http://nghean.gov.vnhtbdcq.png280 x 105
 
tcbc
36 KB /thongtinthanhpho/tintuc/Lists/Posts/AllPosts.aspx?CategoryId=40tcbc.jpg280 x 70
 
news_banner
29 KB http://www.hochiminhcity.gov.vn/Pages/nguoi-phat-ngon.aspxnews_banner.png281 x 72
 
201407018danangrun
11 KB http://www.rundanang.com201407018danangrun.jpg246 x 123
 
lehoinhovavang_02
48 KB http://www.ninhthuan.gov.vn/Pages/lehoinhovang.aspxlehoinhovavang_02.png281 x 96
 
Tuan du lich Quang Ninh 2014 HCM)
73 KB www.quangninh.gov.vnTuan du lich Quang Ninh 2014 HCM).jpg281 x 96
 
TranPhu
24 KB http://www.hatinh.gov.vn/TranPhu.png281 x 142
 
LyTuTrong
18 KB http://www.hatinh.gov.vn/tintucsukien/tintrongtinh/kyniem100namngaysinhlytutrong/Pages/default.aspxLyTuTrong.png281 x 142
 
Banner_cualo_
50 KB http://cualo.vn/Banner_cualo_.png281 x 89
 
tiepnhankiennghi
18 KB /nguoidan-doanhnghiep/Pages/gop-y-qui-dinh-hanh-chinh.aspxtiepnhankiennghi.png195 x 54
 
motcua
15 KB http://motcua.ict-hcm.gov.vnmotcua.png285 x 196
 
TraCuuMotCuaTrangChu_jpg
9 KB https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/icloudgate/version4/ps/page/bs/record/tracuu.cpx?secrd=hBrXcGGd340=TraCuuMotCuaTrangChu_jpg.jpg281 x 72
 
dong bang song cuu long
45 KB http://www.mdec.vndong bang song cuu long.jpg281 x 78
 
banner_daknong
65 KB http://kyniem10nam.daknong.gov.vn/banner_daknong.jpg281 x 86
 
bannerTruongBon
80 KB http://nghean.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwML81BHAyM_UyPXQEczY3dnY_1wkA4kFf5GYQYgFcGBBqHBxgaexhB5AxzA0UDfzyM_N1W_IDs7zdFRUREA2oXgpA!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfTlZLT0k0MVVDSjFBNjBJQTE5RUc2TjJJTTU!/?WCM_GLOBAL_CbannerTruongBon.jpg281 x 200
 
NGHE-AN
66 KB http://xtdt.nghean.gov.vnNGHE-AN.jpg281 x 98
 
menubar
144 KB menubar.jpg1000 x 100
 
thutuchanhchinh-small
9 KB /nguoidan-doanhnghiep/Pages/home2.aspx?ViewMode=4thutuchanhchinh-small.jpg195 x 52
 
thutuchanhchinh
26 KB /nguoidan-doanhnghiep/Pages/home2.aspxthutuchanhchinh.jpg281 x 75
 
dichvucong
23 KB https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vndichvucong.jpg194 x 76
 
KyniemcacngaylelonLaiChau
65 KB http://kyniemcacngaylelon.laichau.gov.vnKyniemcacngaylelonLaiChau.jpg281 x 89
 
festival_tra
32 KB http://festivaltra.thainguyen.gov.vnfestival_tra.jpg281 x 75
 Góp ý với thành phố
gopyvoithanhpho
27 KB /pages/gop-y.aspxgopyvoithanhpho.jpg120 x 55
1 - 50Next