Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
baner _hcm.jpg
Từ 4 đến 6-7-2017: Dự kiến diễn ra kỳ họp lần thứ 5 HĐND TP khóa IX

(HCM CityWeb) - Để phục vụ cho kỳ họp lần thứ 5 HĐND TP khóa IX (dự kiến tổ chức từ ngày 4 đến ngày 6-7-2017), UBND TP đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh TP 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017; tờ trình về các dự án đầu tư công.Xem chi tiết...

Triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 – 2025

(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn TP xây dựng các quy định và hướng dẫn về thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn phù hợp với TP; xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích và khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác cung cấp dịch vụ bảo đảm cấp nước an toàn; tổ chức phê duyệt kế hoạch và lộ trình thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn theo thẩm quyền; kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng, tiến độ, hiệu quả việc thực hiện cấp nước an toàn.Xem chi tiết...

Tháo gỡ vướng mắc trong cấp phép xây dựng

(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tiếp tục phối hợp với UBND quận-huyện đánh giá việc thực hiện quy hoạch hiện nay của các địa phương; đề xuất điều chỉnh những khu vực quy hoạch không khả thi, còn vướng mắc ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân tại khu vực thuộc các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn TP.Xem chi tiết...

Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao trách nhiệm cho thủ trưởng, người đứng đầu các sở, ngành, đoàn thể TP chủ trì triển khai các đề án phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016-2021 (phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ngành, đoàn thể và theo hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương không thành lập các Ban Chỉ đạo) nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn này.Xem chi tiết...

Triển khai các biện pháp phòng chống mã độc WannaCry

(HCM CityWeb) – Sáng 22-5, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai các biện pháp phòng, chống và khắc phục sự cố do mã độc WannaCry gây ra.Xem chi tiết...  • Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII: Bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII