Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
baner _hcm.jpg
TPHCM: Kiến nghị phân cấp quyết định tỷ lệ trích nguồn cải cách tiền lương

(HCM CityWeb) - UBND TP đã kiến nghị Bộ Tài chính phân cấp cho UBND TP quyết định tỷ lệ trích nguồn cải cách tiền lương từ nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TPHCM, đảm bảo đủ nguồn cải cách tiền lương khi Chính phủ tăng lương theo lộ trình; kiến nghị các Bộ, ngành chuyên môn nghiên cứu và có hướng dẫn triển khai đến các địa phương, định hướng các ngành, lĩnh vực tại địa phương để phục vụ công tác đổi mới cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực.Xem chi tiết...

Đến năm 2020: Phấn đấu cải thiện chất lượng bữa ăn của người dân

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2017-2020 của TP.Xem chi tiết...

Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa kiến nghị Bộ Tài chính xem xét tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến kế toán – thuế đối với doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh.Xem chi tiết...

Năm 2017: Đào tạo nghề cho 12.000 lao động nông thôn

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch đào tạo nghề cho 12.000 lao động nông thôn (LĐNT) trên địa bàn TP trong năm 2017, trong đó 3.470 người học nghề nông nghiệp và 8.530 người học nghề phi nông nghiệp, tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề đạt 80% trở lên.Xem chi tiết...

Đổi tên Trường Trung cấp nghề Công Nghệ Bách Khoa

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa cho phép đổi tên Trường Trung cấp nghề Công Nghệ Bách Khoa thành Trường Trung cấp Công nghệ Bách Khoa.Xem chi tiết...  • Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII: Bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII