Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
baner _hcm.jpg
Sự kiện trong tháng
Ngày bắt đầu: 23/09/2017, 00:00
Địa điểm diễn ra sự kiện:
Trao giải cuộc thi thiết kế kiến trúc sân bay quốc tế Long Thành
Tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn TPHCM
Tổng kết 10 năm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về xã hội hóa dịch vụ công trên địa bàn TPHCM
Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017
Liên kết vùng dự án và các tỉnh lân cận cung cấp sản phẩm an toàn cho TPHCM
Đến tháng 9
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 22/09/2017 12:00)
Liên kết Web
Dữ liệu đang cập nhật