Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN & CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

STT

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Người đứng đầu
cơ quan HCNN

Người phát ngôn

1

UBND quận 1

Trần Thế Thuận

 

CT.UBND

0913.913.036

ttthuan.ql@tphcm.gov.vn

 

 Lâm Ngô Hoàng Anh

CVP

01292.68.9999

lnhanh.q1@tphcm.gov.vn


2

UBND quận 2

Nguyễn Hoài Nam

 

CT.UBND

0903.924.825

q2@tphcm.gov.vn
nhnam.q2@tphcm.gov.vn

 

 Nguyễn Hồng Điệp

CVP

0909.557.708

q2@tphcm.gov.vn
hndiep.q2@tphcm.gov.vn

3

UBND quận 3

Đang khuyết

 

 

 

 

 

Phạm Thúy Hằng

CVP

0903.391839
0919.881.266

q3@tphcm.gov.vn
hangpham080176@gmail.com

4

UBND quận 4

Trần Hoàng Quân

 

CT.UBND

0903.817.135

thquan.q4@tphcm.gov.vn

 

Nguyễn Thị Hoàng Trang

CVP

0932.151.073

nthtrang.q4@tphcm.gov.vn

5

UBND quận 5

Phạm Quốc Huy

 

CT.UBND

0913.810.188

q5@tphcm.gov.vn

 

Nguyễn Võ Xuân Kỳ

CVP

0903.926.631

q5@tphcm.gov.vn

6

UBND quận 6

Ngô Thành Luông

 

CT.UBND

0907.141.733

ntluong.q6@tphcm.gov.vn

 

Nguyễn Hữu Vinh

CVP

090.8.319.166

nhvinh.q6@tphcm.gov.vn

7

UBND quận 7

Lê Hòa Bình

 

CT.UBND

0918.42.42.81

lhbinh.q7@tphcm.gov.vn

 

Huỳnh Văn Hùng

PCT

0903.773.113
37.851.932

hvhung.q7@tphcm.gov.vn

8

UBND quận 8

Bùi Tá Hoàng Vũ

 

CT.UBND

0903.058.167

bthvu.q8@tphcm.gov.vn

 

Nguyễn Nha Kha

CVP

0903.775.458

nnkha.q8@tphcm.gov.vn

9

UBND quận 9

Đặng Thị Hồng Liên

 

CT.UBND

0903.944.112

dthlien.q9@tphcm.gov.vn

 

Nguyễn Văn Thành

PCT

0903.813.413

nvthanh.q9@tphcm.gov.vn

10

UBND quận 10

Nguyễn Đức Trọng

 

CT.UBND

0983.123.005

ndtrong.q10@tphcm.gov.vn

 

Võ Ngọc Thanh

CVP

0913.742.201

vnthanh.q10@tphcm.gov.vn

11

UBND quận 11

Trần Thị Bích Liên

 

CT.UBND

0903.837.109

ttblien.q11@tphcm.gov.vn

 

Lê Thị Phương

CVP

0969.399.879

ltphuong.q11@tphcm.gov.vn

12

UBND quận 12

Lê Trương Hải Hiếu

 

CT.UBND

0908.368.888

lthhieu.q12@tphcm.gov.vn

 

Nguyễn Hữu Hiệp

CVP

0913.615.758

nhhiep.q12@tphcm.gov.vn

13

UBND H. Bình Chánh

  Văn Quận

 

CT.UBND

0908.608.148
37.602.133-103

vvquan.binhchanh@tphcm.gov.vn

 

Huỳnh Văn  Phạm Hồng

CVP

0908.861.792

hvphong.binhchanh@tphcm.gov.vn

14

UBND H. Cần Giờ

Lê Minh Dũng

 

CT.UBND

0918.344.017

lmdung.cangio@tphcm.gov.vn

 

Võ Hoàng Kiệt

CVP

0166.642.4448

vhkiet.cangio@tphcm.gov.vn

15

UBND H. Củ Chi

Nguyễn Hữu Hoài Phú

 

CT.UBND

08.3.8920298
0903.842.495

nhhphu.cuchi@tphcm.gov.vn

phuntu04@yahoo.com

 

Nguyễn Thị Phướng

CVP

0908.000.335
08.3.8920299

nvnhuong.cuchi@tphcm.gov.vn

16

UBND H. Hóc Môn

Lê Tuấn Tài

 

CT.UBND

0903.474.234

lttai.hocmon@tphcm.gov.vn

 

Đặng  Quang Sang

CVP

0908.815.234

dqsan.hocmon@tphcm.gov.vn

17

UBND H. Nhà Bè

Nguyễn Văn Lưu

 

CT.UBND

37828440

nvluu.nhabe@tphcm.gov.vn

 

Bùi Hòa An

PCT

0913.749.582

bhan.nhabe@tphcm.gov.vn

18

UBND quận Bình Tân

Lê Văn Thinh

 

CT.UBND

0903.871.171

lvthinh.binhtan@tphcm.gov.vn

 

Đỗ Đình Thiện

PCT

0908.410.755

ddthien.binhtan@tphcm.gov.vn

19

UBND quận Bình Thạnh

Hoàng Song Hà

 

CT.UBND

0903.698.888
35.103.874

hsha.binhthanh@tphcm.gov.vn

 

Nguyễn Văn Quý

CVP

0918.770.803
38.412.366

nvquy.binhthanh@tphcm.gov.vn

20

UBND quận Gò Vấp

Lê Hoàng Hà

 

CT.UBND

0933.986.988

lhha.govap@tphcm.gov.vn

 

Trần Anh Tuấn

PCT

0903.603.970
08.38942989

tatuan.govap@tphcm.gov.vn

21

UBND quận Phú Nhuận

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

 

CT.UBND

0908.409.693

ntanguyet.phunhuan@tphcm.gov.vn

 

Đỗ Phụng Hiệp

CVP

38.441.326
0913.645.663

dphiep.phunhuan@tphcm.gov.vn

22

UBND quận Tân Bình

Châu Văn La

 

CT.UBND

0933.903.115

cvla.tanbinh@tphcm.gov.vn

23

UBND quận Tân Phú

Hứa Thị Hồng Đang

 

CT.UBND

0909.73.99.73
54088478

hthdang.tanphu@tphcm.gov.vn

 

Lê Văn Trung

CVP

0903.604.851
54088369

lvtrung.tanphu@tphcm.gov.vn

24

UBND quận Thủ Đức

Đặng Nguyễn Thanh Minh

 

CT.UBND

0903.934.343

dntminh.thuduc@tphcm.gov.vn

 

Huỳnh Nhật Tâm

CVP

0918.124.509

hntam.thuduc@tphcm.gov.vn

25

Bộ Tư lệnh TPHCM

Ngô Tuấn Nghĩa

 

Đại tá
Phó Chính ủy

0982.155.999

vanphongbtlhochiminh@gmail.com

 

Phùng Hữu Nghĩa

Thượng tá
CVP

0989.776.442

vanphongbtlhochiminh@gmail.com

26

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP

Tô Danh Út

 

Đại tá
Chỉ huy trưởng

0913.920.479

 

 

 

Phan Bá Toại

Đại tá
Phó Chỉ huy trưởng

0903.858.707
38.356.843

 

27

Công an thành phố
Hồ Chí Minh

Lê Đông Phong

 

0913.927.787

 

 

Nguyễn Sỹ Quang

Trưởng Phòng Tham mưu

0903.69.69.79

 

28

Cục Hải quan thành phố
Hồ Chí Minh

Hoàng Việt Cường

 

Phó Tổng Cục trưởng

0982.82.86.68

hoangvietcuong@gmail.com

 

Lê Đình Lợi

Phó Cục trưởng

0903.423.736

dinhloihq@yahoo.com

29

Cục Thuế thành phố
Hồ Chí Minh

Trần Ngọc Tâm

 

Cục trưởng

0903.823.537
37.702.288-6789

tntam.hcm@gdt.gov.vn

 

Trần Thị Lệ Nga

Phó Cục trưởng

0908.482.742
37.702.288-6688

ttlnga.hcm@gdt.gov.vn

30

Thanh tra Thành phố

Nguyễn Long Tuyền

 

Chánh Thanh Tra

0918.209.988

nltuyen.thanhtra@tphcm.gov.vn

 

Trần Thanh Tùng

CVP

0908.602.387

tttung.thanhtra@tphcm.gov.vn

31

Cảnh sát
PC và CC TPHCM

Lê Tấn Bửu

 

Giám đốc

39.202.504
0913.768.894

ltbuu.spccc@tphcm.gov.vn

 

Nguyễn Quang Nhật

Trưởng phòng
Tham mưu

39.208.630
0903.951.437

nqnhat.spccc@tphcm.gov.vn

32

Sở Công thương 

Phạm Thành Kiên

 

Giám đốc

0937.7777.68
38.237.541

ptkien.sct@tphcm.gov.vn

 

Nguyễn Phương Đông

PGĐ

0903.705.343
38.239.569

npdong.sct@tphcm.gov.vn

33

Sở Giao dịch chứng khoán

Lê Hải Trà

 

P.TGĐ TT

0919.395.866
38.217.713-1102

tra.le@hsx.vn

34

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lê Hồng Sơn

 

Giám đốc

0913.921.219

lhson.sgdt@tphcm.gov.vn

 

Đỗ Minh Hoàng

CVP

0913.62.64.66

dmhoang.sgdt@tphcm.gov.vn

35

Sở Giao thông Vận tải

Bùi Xuân Cường

 

Giám đốc

0903.391.618

bxcuong.sgtvt@tphcm.gov.vn

 

Trần Quang Lâm

PGĐ

0916.336.768

tqlam.sgtvt@tphcm.gov.vn

36

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Sử Ngọc Anh

 

 

38.248.634

snanh.skhdt@tphcm.gov.vn

 

Trương Minh Kiều

CVP

0901.427.239
38.293.174

tmkieu.skhdt@tphcm.gov.vn

37

Sở Khoa học và Công nghệ

Nguyễn Việt Dũng

 

Giám đốc

39.326.885
0913.803.904

nvdung.skhcn@tphcm.gov.vn

 

Nguyễn Thị Kim Huệ

CVP

0908.300.060

ntkhue.skhcn@tphcm.gov.vn

38

Sở LĐTB&XH

Lê Minh Tấn

 

Giám đốc

0903.771.299

lmtan.sldtbxh@tphcm.gov.vn

 

Phan Văn Sang

CVP

0917.41.44.71

pvsang.sldtbxh@tphcm.gov.vn

39

Sở Ngoại vụ

 

Đoàn Tuấn Linh

Phó Giám đốc

0902.301.053

linhdt@mofahcm.gov.vn

40

Sở Nội vụ

Trương Văn Lắm

 

Giám đốc

0903.757.735
39.295.111

tvlam.snv@tphcm.gov.vn

 

Lê Hoài Trung

PGĐ

0903.925.886
38.295.110

lhtrung.snv@tphcm.gov.vn

41

Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn

Nguyễn Phước Trung

 

Giám đốc

0989.757.079

nptrung.snn@tphcm.gov.vn

 

Huỳnh Thị Kim Cúc

PGĐ

0907.698.440

htkcuc.snn@tphcm.gov.vn

42

Sở Quy hoạch Kiến trúc TP

Trần Thanh Nhã

 

Giám đốc

0908.931.008
38.232.892

ttnha.sqhkt@tphcm.gov.vn

 

Trương Trung Kiên

PGĐ

090.831.1029
38.232.892

ttkien.sqhkt@tphcm.gov.vn

43

Sở Tài Chính

Phan Thị Thắng

 

Giám đốc

393.03712

ptthang.stc@tphcm.gov.vn

 

Nguyễn Ngọc Thạch

CVP

39.302.848

nnthach.stc@tphcm.gov.vn

44

Sở Tài nguyên & Môi trường

Nguyễn Toàn Thắng

 

Giám đốc

38.256662

stnmt@tphcm.gov.vn

 

Bùi Thị Bích Tuyền

CVP

38.293.661 - 118

stnmt@tphcm.gov.vn

45

Sở Thông tin và Truyền thông

Lê Thái Hỷ

 

Giám đốc

38.202.727

lethaihy@tphcm.gov.vn

 

Lê Quốc Cường

PGĐ

0903.948.667

lequoccuong@tphcm.gov.vn

46

Sở Tư Pháp

Huỳnh Văn Hạnh

 

Giám đốc

0903.839.054

hvhanh.stp@tphcm.gov.vn

 

Lê Thị Bình Minh

PGĐ

0932.630.707

ltbminh.stp@tphcm.gov.vn

47

Sở Văn hóa - Thể thao 

Phan Nguyễn Như Khuê

 

Giám đốc

0903.711.731
38.225.510

pnnkhue.svhtt@tphcm.gov.vn

 

Võ Trọng Nam

PGĐ

38.243.966

vtnam.svhtt@tphcm.gov.vn

48

Sở Xây dựng

Trần Trọng Tuấn

 

Giám đốc

0915.484.848
39.321.727-111

tttuan.sxd@tphcm.gov.vn

 

Bùi Văn Hiếu

CVP

0908.217.217

bvhieu.sxd@tphcm.gov.vn

49

Sở Y tế

Nguyễn Tấn Bỉnh

 

Giám đốc

0913.769.173

medinet.syt@tphcm.gov.vn

 

Lê Anh Tuấn

CVP

0913.832.786

latuan.syt@tphcm.gov.vn

50

Sở Du Lịch

Văn Thị Bạch Tuyết

 

0913.151.304

vanbachtuyet2009@yahoo.com

vtbtuyet.sdl@tphcm.gov.vn

 

Nguyễn Thị Ánh Hoa

PGĐ

0909.831.465

ntahoa.sdl@tphcm.gov.vn

51

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN TPHCM

Đỗ Trung Tín

 

PCT

38.279.029
0913.643.953

 

52

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

Đặng Minh Đạt

 

Thành ủy viên.
Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

 

 

53

Ngân hàng Nhà Nước

Nguyễn Hoàng Minh

 

PGĐ
CN TPHCM

0913.877.167

minhnh.nhnn@yahoo.com

54

Tổng công ty Điện lực TP

Phạm Quốc Bảo

 

P.TGĐ

0963.088.099
08.22221177

baoqp1996@gmail.com

55

Trung tâm điều hành
chương trình chống ngập nước

Nguyễn Ngọc Công

 

0903.913.213

nncong.ttcn@tphcm.gov.vn

 

Đỗ Tấn Long

Trưởng phòng
Quản lý hệ thống thoát nước

0988.099.454

dtlong.ttcn@tphcm.gov.vn

56

Viện nghiên cứu Phát triển
K GỬI THƯ

Trần Anh Tuấn

 

Quyền Viện trưởng

0902.446.169

tatuan.hids@tphcm.gov.vn

57

Bảo hiểm Xã hội TP

Cao Văn Sang

 

Giám đốc

0923.920.634
39.979.001

sangcv@bhxhtphcm.gov.vn

 

Nguyễn Đăng Tiến

PGĐ

39.979.004
0903.657.073

 

 

Nguyễn Thị Thu

PGĐ

39.979.002
0908.11.22.45

 

 

Lưu Thị Thanh Huyền

PGĐ

39.979.005
0908.10.35.96

 

 

Nguyễn Thị Mỹ Dung

PGĐ

39.979.003
0932.086.713

 

58

Ban Dân tộc TP

Tăng Cẩm Vinh

 

Phó Trưởng ban

0907.198.188

tcvinh.bdt@tphcm.gov.vn

 

Phương Thơ Minh

CVP

0903.350.336

ptminh.bdt@tphcm.gov.vn

59

Ban đổi mới Quản lý doanh nghiệp

Huỳnh Trung Lâm

 

Phó Trưởng ban

0903.901.662

htlam.bdmdn@tphcm.gov.vn

 

Nguyễn Thanh Lương

CVP

0908.704.880

ntluong.bdmdn@tphcm.gov.vn

60

Ban Quản lý các KCX & Công nghiệp

Vũ Văn Hòa

 

Trưởng ban

0903.937.979

vvhoa.hepza@tphcm.gov.vn

 

Trần Công Khanh

CVP

0913.651.212

tckhanh.hepza@tphcm.gov.vn

61

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao

Lê Hoài Quốc

 

Trưởng ban

0903.935.148

lhquoc.shtp@tphcm.gov.vn

 

Dương Minh Tâm

P. Trưởng ban

0903.688.762

dmtam.shtp@tphcm.gov.vn

62

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

Đinh Minh Hiệp

 

Trưởng ban

0918.144.422
38.229.067

dmhiep.ahtp@tphcm.gov.vn

 

Nguyễn Thanh Liêm

CVP

0933.988.093
38.238.386

ntliem.ahtp@tphcm.gov.vn

63

Ban Quản lý Đường sắt đô thị

Hoàng Như Cương

 

PTB

0903.666.678

hncuong.bqldsdt@tphcm.gov.vn

64

Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc

 

 Lê Văn Hồng

 CVP

090.336.1936

 

65

Ban Quản lý Khu CVLSVH-DT

 

Đào Hữu Phước

CVP

0917.109.271

 

66

Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Nguyễn Thị Hữu Hòa

 

Trưởng Ban

35.261.299

bqlthuthiem@tphcm.gov.vn

 

Nguyễn Thế Minh

 

35.261.299

bqlthuthiem@tphcm.gov.vn