Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
CỦA SỞ-NGÀNH, QUẬN-HUYỆN, PHƯỜNG-XÃ-THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM

STT

Đơn vị

Người Phát ngôn

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

UBND quận 1

Ông Nguyễn Văn Dũng

CT.UBND quận

 

nvdung.q1@tphcm.gov.vn

Bà Nguyễn Thị Thu Hường

PCT UBND quận

0983.168.585

ntthuong.q1@tphcm.gov.vn

UBND phường Bến Nghé

Ông Võ Quốc Hưng

PCT.UBND phường

0908.369.568

vqhung.q1@tphcm.gov.vn

UBND phường Bến Thành

Ông Đoàn Xuân Vinh

PCT.UBND phường

0936.786.787

dxvinh.q1@tphcm.gov.vn

UBND phường Đa Kao

Ông Trần Văn Thạch

PCT.UBND phường

0764.229.073

tvthach.q1@tphcm.gov.vn

UBND phường Tân Định

Ông Lê Tiến Sĩ

CT.UBND phường

0903.711.414

ltsi.ql@tphcm.gov.vn

UBND phường Nguyễn Thái Bình

Ông Đỗ Đình Hậu

PCT.UBND phường

0903.314.180

dinhhau74@yahoo.com

UBND phường Phạm Ngũ Lão

Ông Cao Hồng Việt

PCT.UBND phường

0908.393.993

vietcaohong@yahoo.com

Huỳnh Mẫn

PCT.UBND phường

0983.788.814

manhuynhshaolin@yahoo.com

UBND phường Nguyễn Cư Trinh

Bà Phạm Thị Hồng Phượng

PCT.UBND phường

0908.069.398

pthphuong.q1@tphcm.gov.vn

UBND phường Cô Giang

Bà Nguyễn Thị Mai Hương

PCT.UBND phường

0931.847.284

ntmhuong.q1@tphcm.gov.vn

UBND phường Cầu Ông Lãnh

Ông Bùi Minh Tiến

CT.UBND phường

0908.348.998

bmtien.ql@tphcm.gov.vn

UBND phường Cầu Kho

Ông Nguyễn Vũ Linh

CT.UBND phường

0989.042.153

nvlinh.ck.q1@tphcm.gov.vn

2

UBND quận 2

Ông Nguyễn Phước Hưng

CT.UBND quận

0907.938.668

nphung.q2.@tphcm.gov.vn

Huỳnh Thanh Khiết

PCT UBND quận

0903.700.922

htkhiet.q2@tphcm.gov.vn

UBND phường An Phú

Bà Phạm Thanh Phương

CT.UBND phường

0938.336.577

thanhphuongqldtq2@yahoo.com.vn

UBND phường Thủ Thiêm

Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu

CT.UBND phường

0983.003.786

ntngiau.q2@tphcm.gov.vn

UBND phường An Khánh

Bà Nguyễn Xuân Quỳnh

CT.UBND phường

0918.010.000

nxquynh.q2@tphcm.gov.vn

UBND phường An Lợi Đông

Ông Nguyễn Như Thành

CT.UBND phường

0918.996.631

nnthanh.q2@tphcm.gov.vn

UBND phường Thạnh Mỹ Lợi

Ông Đoàn Phước Lượng

Bà Trần Thị Phương Thảo

PCT.UBND phường

0937.714.784

0918.566.679

dpluong.tml.q2@tphcm.gov.vn

ttpthao.tml.q2@tphcm.gov.vn

Bà Võ Thị Thanh thủy

PCT.UBND phường

0906.313.146

vothithanhthuy.q2@gmail.com

UBND phường Bình Trưng Đông

Ông Phạm Văn Lành

CT.UBND phường

0988.177.458

pvlanh.q2@tphcm.gov.vn

UBND phường Thảo Điền

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn

CT.UBND phường

0982.979.914

tuannguyen04091978@gmail.com

UBND phường Bình An

Ông Hồ Hải Phong

CT.UBND phường

0913.857.997

hhphong.q2@tphcm.gov.vn

UBND phường Bình Trưng Tây

Bà Võ Thị Thanh Phương

PCT.UBND phường

0912.518.227

binhtrungtay.q2@tphcm.gov.vn

UBND phường Bình Khánh

Ông Đỗ Duy Thụy

CT.UBND phường

0908.255.191

ddthuy.q2@tphcm.gov.vn

UBND phường Cát Lái

Ông Nguyễn Đức Hiền

CT.UBND phường

0903.631.030

duchienut1965@gmail.com

3

UBND quận 3

Ông Võ Khắc Thái

CT.UBND quận

0903.333.589

vkthai.q3@tphcm.gov.vn

Bà Phạm Thị Thúy Hằng

CVP (NPN)

0919.881.266

ptthang.q3@tphcm.gov.vn

UBND phường 1

Ông Trần Vinh Quang

CT.UBND phường

0908.442.250

tvquang.p1.q3@tphcm.gov.vn

UBND phường 2

Ông Mai Tấn Đạt

CT.UBND phường

0913.140.891

mtdat.p2.q3@tphcm.gov.vn

UBND phường 3

Ông Phạm Đăng Nam

CT.UBND phường

0937.961.978

pdnam.p3.q3@tphcm.gov.vn

UBND phường 4

Ông Lê Minh Tuấn Anh

CT.UBND phường

0934.994.777

lmtanh.p4.q3@tphcm.gov.vn

UBND phường 5

Bà Trần Khánh Linh

CT.UBND phường

0903.345.840

tklinh.p5.q3@tphcm.gov.vn

UBND phường 6

Ông Phạm Minh Trung

CT.UBND phường

028.39306503

pmtrung.p6.q3@tphcm.gov.vn

UBND phường 7

Ông Trần Hải Nguyên

CT.UBND phường

0903.870.085

thnguyen.p7.q3@tphcm.gov.vn

UBND phường 8

Ông Bùi Minh Tuấn

CT.UBND phường

0903.264.964

bmtuan.p8.q3@tphcm.gov.vn

UBND phường 9

Ông Dương Minh Hải

CT.UBND phường

0908.136.595

dmhai.p9.q3@tphcm.gov.vn

UBND phường 10

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan

CT.UBND phường

0909.001.325

nttloan.p10.q3@tphcm.gov.vn

UBND phường 11

Ông Lê Anh Tuấn Kiệt

CT.UBND phường

028.39930765

latkiet.p11.q3@tphcm.gov.vn

UBND phường 12

Trần Thanh Túc

CT.UBND phường

0963.121.877

tttruc.p12.q3@tphcm.gov.vn

UBND phường 13

Nguyễn Thanh Thiện

CT.UBND phường

0939.271.710

ntthien.p13.q3@tphcm.gov.vn

UBND phường 14

Nguyễn Thanh Thúy Thành

CT.UBND phường

028.39316866

lttthanh.p14.q3@tphcm.gov.vn

4

UBND quận 4

Ông Trần Hoàng Quân

CT.UBND quận

0903.817.135

thquan.q4@tphcm.gov.vn

UBND phường 1

Ông Đỗ Chí Chinh

CT.UBND phường

0908.419.628

dcchinh.q4@tphcm.gov.vn

UBND phường 2

Ông Nguyễn Văn Thảo

CT.UBND phường

0902.630.848

nvthao.q4@tphcm.gov.vn

UBND phường 3

Bà Dương Thị Ngọc Thương

CT.UBND phường

0303.438.887

dtnthuong.p3.q4@tphcm.gov.vn

UBND phường 4

Bà Nguyễn Thùy Trinh

CT.UBND phường

0909.215.136

nttrinh.q4@tphcm.gov.vn

UBND phường 5

Ông Nguyễn Tiến Đức

CT.UBND phường

0913.703.241

ntduc.q4@tphcm.gov.vn

UBND phường 6

Ông Nguyễn Ngọc Tiến

CT.UBND phường

0902.609.333

nntien.q4@tphcm.gov.vn

UBND phường 8

Ông Nguyễn Chí Hải

CT.UBND phường

090.277.2060

nchai.q4@tphcm.gov.vn

UBND phường 9

Ông Lý Tấn Hảo

CT.UBND phường

0907.113.357

lthao.q4@tphcm.gov.vn

UBND phường 10

Ông Lê Nguyễn Thế Lâm

CT.UBND phường

0938.001.868

lntlam.q4@tphcm.gov.vn

UBND phường 12

Ông Hoàng Văn Công

CT.UBND phường

0909.888.217

hvcong.q4@tphcm.gov.vn

UBND phường 13

Bà Nguyễn Thị Bảo Trinh

CT.UBND phường

0903.181.494

ntbtrinh.q4@tphcm.gov.vn

UBND phường 14

Ông Nguyễn Ngọc Bích

CT.UBND phường

0908.787.085

nnbich.q4@tphcm.gov.vn

UBND phường 15

Bà Tân Thị Thúy Hạnh

CT.UBND phường

0906.961.737

ttthanh.q4@tphcm.gov.vn

UBND phường 16

Ông Phan Toàn Thắng

CT.UBND phường

0907.232.748

phtthang.q4@tphcm.gov.vn

UBND phường 18

Ông Nguyễn Thanh Bình

PCT.UBND phường

0909.047.740

nthanhbinh.q4@tphcm.gov.vn

5

UBND quận 5

Ông Phạm Quốc Huy

CT.UBND quận

0913.810.188

pqhuy.q5@tphcm.gov.vn

Ông Nguyễn Xuân Thành

CVP

0908.132.161

nxthanh.q5@tphcm.gov.vn

UBND phường 1

Ông Hồ Xuân Bắc

CT.UBND phường

0918.018.015

p1.q5@tphcm.gov.vn

UBND phường 2

Ông Phạm Thanh Sơn

CT.UBND phường

0903.610.940

p2.q5@tphcm.gov.vn

UBND phường 3

Bà Võ Thị Như Thảo

CT.UBND phường

0909.725.258

p3.q5@tphcm.gov.vn

UBND phường 4

Bà Diệc Tuyết Mai

CT.UBND phường

0983.199.157

p4.q5@tphcm.gov.vn

UBND phường 5

Huỳnh Ngọc Hiền

PCT.UBND phường

0907.878.018

p5.q5@tphcm.gov.vn

UBND phường 6

Ông Trương Quan Tiến

CT.UBND phường

0902.455.431

p6.q5@tphcm.gov.vn

UBND phường 7

Ông Châu Minh Vũ

CT.UBND phường

0908.799.366

p7.q5@tphcm.gov.vn

UBND phường 8

Ông Nguyễn Đình Tiến

CT.UBND phường

0902.455.432

p8.q5@tphcm.gov.vn

UBND phường 9

Bà Lê Bích Liên

CT.UBND phường

0989.492.558

lblien.q5@tphcm.gov.vn

UBND phường 10

Ông Nguyễn Xuân Thọ

CT.UBND phường

0907.567.986

p10.q5@tphcm.gov.vn

UBND phường 11

Nguyễn Hồng Minh

CT.UBND phường

0909.673.868

p11.q5@tphcm.gov.vn

UBND phường 12

Trần Phương Nam

CT.UBND phường

0908.041.277

p12.q5@tphcm.gov.vn

UBND phường 13

Ông Hà Tiến Phát

CT.UBND phường

0909.934.936

p13.q5@tphcm.gov.vn

UBND phường 14

Ông Võ Thành Tới

CT.UBND phường

0908.628.483

p14.q5@tphcm.gov.vn

UBND phường 15

Ông Nguyễn Hoài Đức

CT.UBND phường

0908.725.353

p15.q5@tphcm.gov.vn

6

UBND quận 6

Ông Ngô Thành Luông

CT.UBND quận

0907.141.733

ntluong.q6@tphcm.gov.vn

UBND phường 1

Ông Trần Phúc Châu

CT.UBND phường

0908.384.628

tpchau.q6@tphcm.gov.vn

UBND phường 2

Ông Tăng Văn Thanh Dũng

CT.UBND phường

0919.036.168

tvtdung.q6@tphcm.gov.vn

UBND phường 3

Bà Nguyễn Thị Thu Hương

CT.UBND phường

0937.566.457

ntthuong.q6@tphcm.gov.vn

UBND phường 4

Bà Trần Thúy Hằng

CT.UBND phường

0901.877.728

tthang.q6@tphcm.gov.vn

UBND phường 5

Ông Trương Văn Long

CT.UBND phường

0908.032.031

nhloctvlong.q6@tphcm.gov.vn

UBND phường 6

Ông Nguyễn Huy Thắng

CT.UBND phường

0908.135.977

nhthang.q6@tphcm.gov.vn

UBND phường 7

Ông Trần Đức Thọ

CT.UBND phường

0933.710.585

tdtho.q6@tphcm.gov.vn

UBND phường 8

Bà Nguyễn Thị Thu Dung

CT.UBND phường

0908.372.733

nttdung.q6@tphcm.gov.vn

UBND phường 9

Bà Phan Thị Bích Hường

CT.UBND phường

0982.158.999

ptbhuong.q6@tphcm.gov.vn

UBND phường 10

Ông Phan Thành Vinh

CT.UBND phường

0983.763.724

ptvinh.q6@tphcm.gov.vn

UBND phường 11

Ông Võ Ngọc Ẩn

CT.UBND phường

0908.220.723

vnan.q6@tphcm.gov.vn

UBND phường 12

Ông Trương Huỳnh Quốc Duy

CT.UBND phường

0982.393.339

p12.q6@tphcm.gov.vn

UBND phường 13

Bà Nguyễn Thị Viễn

CT.UBND phường

0989.003.651

ntvien.q62tphcm.gov.vn

UBND phường 14

Bà Nguyễn Huỳnh Như Oanh

CT.UBND phường

0908.727.208

nhnoanh.p.14.q6@tphcm.gov.vn

7

UBND quận 7

Ông Đào Gia Vượng

PCT.UBND quận

0903.844.431

dgvuong.q7@tphcm.gov.vn

UBND phường Tân Quy

Bà Nguyễn Thị Hồng

CT.UBND phường

918.024408

nguyenhongvn77@gmail.com

UBND phường Phú Mỹ

Ông Phạm Thế Quân

CT.UBND phường

0909.621.701

pham.the.quan.q7@gmail.com

UBND phường Tân Thuận Đông

Ông Cao Quốc Bình

CT.UBND phường

0907.291.329

caoquocbinh@yahoo.com

UBND phường Tân Thuận Tây

Ông Bùi Phước Hải

CT.UBND phường

0937.006.888

phuochaibui@yahoo.com.vn

UBND phường Tân Phong

Ông Võ Anh Huy

CT.UBND phường

0903.384.388

tanphong.q7@tphcm.gov.vn

UBND phường Tân Phú

Bà Dương Thị Cẩm Hồng

CT.UBND phường

0918.915.502

hongvpq7@gmail.com

UBND phường Bình Thuận

Ông Nguyễn Minh Thiện

PCT.UBND phường

0982.552.090

binhthuan.q7@tphcm.gov.vn

UBND phường Phú Thuận

Ông Trần Nguyễn Hoàng

CT.UBND phường

0903.744.286

phuthuan.q7@tphcm.gov.vn

UBND phường Tân Kiểng

Ông Nguyễn Đoàn Đang Quang

CT.UBND phường

0909.854.354

quang.envi1984@gmail.com

UBND phường Tân Hưng

Ông Nguyễn Đức Trí

CT.UBND phường

0982.552.090

anhyellow2003@yahoo.com

8

UBND quận 8

Ông Trần Quang Thảo

CT.UBND quận

0908.498.018

tqthao.q8@tphcm.gov.vn

Ông Nguyễn Nha Kha

CVP

0903.975.458

nnkha.q8@tphcm.gov.vn

UBND phường 1

Bà Vũ Yến Oanh

CT.UBND phường

0903.882.068

vyoanh.p1.q8@tphcm.gov.vn

UBND phường 2

Ông Hồ Thanh Bình

CT.UBND phường

0908.314.875

htbinh.p2.q8@tphcm.gov.vn

UBND phường 3

Bà Nguyễn Thị Tính

CT.UBND phường

0903.141.505

nttinh.p3.q8@tphcm.gov.vn

UBND phường 4

Ông Cao Văn Đổi

CT.UBND phường

0913.141.684

cvdoi.p4.q8@tphcm.gov.vn

UBND phường 5

Ông Phạm Chí Hiển

CT.UBND phường

0913.796.868

pchien.p5.q8@tphcm.gov.vn

UBND phường 6

Ông Nguyễn Xuân Tuấn

CT.UBND phường

0908.884.625

nxtuan.p6.q8@tphcm.gov.vn

UBND phường 7

Ông Nguyễn Văn Minh

CT.UBND phường

0908.016.607

nvminh.p7.q8@tphcm.gov.vn

UBND phường 8

Bà Nguyễn Thị Thiên Nga

CT.UBND phường

0903.710.606

nttnga.p8.q8@tphcm.gov.vn

UBND phường 9

Ông Nguyễn Trung Thành

CT.UBND phường

0908.559.450

ntthanh.p9.q8@tphcm.gov.vn

UBND phường 10

Bà Huỳnh Mỹ Ngọc

CT.UBND phường

0903.016.189

hmngoc.p10.q8@tphcm.gov.vn

UBND phường 11

Ông Nguyễn Hoàng Minh

CT.UBND phường

01644.155.055

nhminh.p11.q8@tphcm.gov.vn

UBND phường 12

Bà Lý Thanh Hòa

CT.UBND phường

0903.164.572

lthoa.p12.q8@tphcm.gov.vn

UBND phường 13

Ông Phạm Phi Thường

CT.UBND phường

0903.875.057

ppthuong.p13.q8@tphcm.gov.vn

UBND phường 14

Ông Tế Ngọc Đức

CT.UBND phường

0903.727.193

tnduc.p14.q8@tphcm.gov.vn

UBND phường 15

Ông Phạm Quang Tú

CT.UBND phường

0903.020.069

pqtu.p15.q8@tphcm.gov.vn

UBND phường 16

Ông Nguyễn Thành Nam

CT.UBND phường

0903.610.003

ntnam.p16.q8@tphcm.gov.vn

9

UBND quận 9

Ông Trần Văn Bảy

CT.UBND quận

0903.657.093

tvbay.q9@tphcm.gov.vn

Cao Đoàn Ngọc Thủy

CVP

0936.097.099

cdnthuy.q9@tphcm.gov.vn

UBND phường Hiệp Phú

Ông Nguyễn Lê Hiệp

CT.UBND phường

0909.897.112

nlhiep.hp.q9@tphcm.gov.vn

UBND phường Long Thạnh Mỹ

Bà Lê Thị Kim Liên

CT.UBND phường

0919.908.807

ltklien.ltmq9@tphcm.gov.vn

UBND phường Long Bình

Ông Phạm Ngọc Lương

CT.UBND phường

0903.101.733

pnluong.lb.q9@tphcm.gov.vn

UBND phường Long Phước

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh

CT.UBND phường

0907.193.986

ntnthanh.q9@tphcm.gov.vn

UBND phường Long Trường

Ông Nguyễn Hoàng Vũ

CT.UBND phường

0902.378.946

nhvu.q9@tphcm.gov.vn

UBND phường Phước Bình

Bà Bùi Thu Trâm

QCT.UBND phường

0979.294.456

tvchi.pb.q9@tphcm.gov.vn

UBND phường Phước Long A

Bà Phan Thị Kim Loan

CT.UBND phường

0983.708.151

pttloan.q9@tphcm.gov.vn

UBND phường Phước Long B

Ông Trần Văn Mau

CT.UBND phường

0913.977.388

tvmau.q9@tphcm.gov.vn

UBND phường Phú Hữu

Ông Nguyễn Đình Trí

CT.UBND phường

0938.888.269

ndtri.q9@tphcm.gov.vn

UBND phường Tăng Nhơn Phú A

Ông Nguyễn Xuân Dũng

CT.UBND phường

0908.892.494

nxdung.q9@tphcm.gov.vn

UBND phường Tăng Nhơn Phú B

Ông Cao Văn Hoàng

CT.UBND phường

0913.774.257

cvhoang.q9@tphcm.gov.vn

UBND phường Tân Phú

Ông Trần Hoàng Minh

CT.UBND phường

0908.129.050

thminh.q9@tphcm.gov.vn

UBND phường Trường Thạnh

Ông Hồ Ngọc Tùng

CT.UBND phường

0908.412.717

hntung.tt.q9@tphcm.gov.vn

10

UBND quận 10

Trần Xuân Điền

CT.UBND quận

0919.097.788

txdien.q10@tphcm.gov.vn

UBND phường 1

Bà Nguyễn Thị Lâm Tuyền

CT.UBND phường

0903.157.767

ntltuyen.p1.q10@tphcm.gov.vn

UBND phường 2

Ông Nguyễn Trọng Thiện

CT.UBND phường

0918.837.848

ntthien.p2.q10@tphcm.gov.vn

UBND phường 3

Ông Lê Vũ Minh Tuấn

CT.UBND phường

0983.269.267

lvmtuan.p3.q10@tphcm.gov.vn

UBND phường 4

Bà Lê Thị Bảo Anh

CT.UBND phường

0908.208.382

ltbanh.p4.q10@tphcm.gov.vn

UBND phường 5

Bà Hà Thị Kim

CT.UBND phường

0907.475.757

htkim.p5.q10@tphcm.gov.vn

UBND phường 6

Bà Đỗ Thị Bích Ngọc

CT.UBND phường

0903.197.379

dtbngoc.p6.q10@tphcm.gov.vn

UBND phường 7

Ông Nguyễn Đức Huy

CT.UBND phường

0908.907.104

ndhuy.p7.q10@tphcm.gov.vn

UBND phường 8

Ông Nguyễn Hải Phong

CT.UBND phường

0933.239.496

nhphong.p8.q10@tphcm.gov.vn

UBND phường 9

Bà Trương Thị Mỹ Hạnh

CT.UBND phường

0939.020.293

ttmhanh.p9.q.10@tphcm.gov.vn

UBND phường 10

Bà Lê Thị Minh Ngọc

CT.UBND phường

0978.618.555

ltmngoc.p10.q10@tphcm.gov.vn

UBND phường 11

Đàm Vân

CT.UBND phường

0908.567.143

damvan.p11.q10@tphcm.gov.vn

UBND phường 12

Ông Trần Hà Quang Trung

CT.UBND phường

0903.611.969

thqtrung.12.q10@tphcm.gov.vn

UBND phường 13

Ông Cao Văn Ngọ

CT.UBND phường

0903.155.128

cvngo.p13.q10@tphcm.gov.vn

UBND phường 14

Nguyễn Anh Phụng

CT.UBND phường

0909.629.829

naphung.p14.q10@tphcm.gov.vn

UBND phường 15

Nguyễn La Khuyên

CT.UBND phường

0938.397.776

nlkhuyen.p15.q10@tpchm.gov.vn

11

UBND quận 11

Ông Trần Phi Long

CT.UBND quận

0903.955.979

tplong.q11@tphcm.gov.vn

UBND phường 1

Ông Võ Duy Linh

CT.UBND phường

08.662.661.37

vdlinh.q11@tphcm.gov.vn

UBND phường 2

Ông Huỳnh Tấn Công

CT.UBND phường

0984.122.321

htcong.q11@tphcm.gov.vn

UBND phường 3

Bà Nguyễn Thị Mai Khanh

CT.UBND phường

0983.212.115

ntmkhanh.p3.q11@tphcm.gov.vn

UBND phường 4

Bà Vũ Thị Thanh Hiền

CT.UBND phường

0918.330.505

vtthien.p4.q11@tphcm.gov.vn

UBND phường 5

Bà Đặng Thị Kim Hoa

CT.UBND phường

0919.498.175

dtkhoa.q11@tphcm.gov.vn

UBND phường 6

Ông Đinh Chí Thịnh

CT.UBND phường

0982.809.839

thinhdinh82@gmail.com

UBND phường 7

Ông Đoàn Huỳnh Xuân Thưởng

CT.UBND phường

0902.543.337

dhxthuong.p7.q11@tphcm.gov.vn

UBND phường 8

Ông Châu Kiến Quang

CT.UBND phường

0908.102.819

ckquang.p8.q11@tphcm.gov.vn

UBND phường 9

Bà Võ Thị Thanh Trúc

CT.UBND phường

0933.797.148

vtttruc.p9.q11@tphcm.gov.vn

UBND phường 10

Ông Đỗ Nguyễn Tuấn Kha

CT.UBND phường

0903.666.177

hoangarchi@yahoo.com

UBND phường 11

Bà Nguyễn Thị Xuân Lộc

CT.UBND phường

0918.956.767

nguyenthixuanloc1965@ gmail.com

UBND phường 12

Ông Phạm Hữu Phước

CT.UBND phường

0975.828.497

phuocvhttq11@yahoo.com.vn

UBND phường 13

Ông Nguyễn Thanh Thảo

CT.UBND phường

0976.657.654

bupbeco999@gmail.com

UBND phường 14

Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan

CT.UBND phường

0909.883.387

ntnloan.p14.q11@tphcm.gov.vn

UBND phường 15

Ông Nguyễn Hữu Kỳ

CT.UBND phường

0918.739.333

nguyenhuukyq11@gmail.com

UBND phường 16

Ông Lâm Tấn Hùng

CT.UBND phường

0938.729.779

lthung06091980@gmail.com

12

UBND quận 12

Ông Lê Trương Hải Hiếu

CT.UBND quận

0908.368.888

lthhieu.q12@tphcm.gov.vn

Ông Nguyễn Hữu Hiệp

CVP

0913.615.758

nhhiep.q12@tphcm.gov.vn

UBND phường Hiệp Thành

Ông Nguyễn Quốc Hùng

PCT.UBND phường

0978.725.726

nqhung.ht.q12@tphcm.gov.vn

UBND phường Thới An

Ông Phạm Quốc Vũ

PCT.UBND phường

0909.045.459

pqvu.ta.q12@tphcm.gov.vn

UBND phường Tân Thới Hiệp

Ông Nguyễn Văn Hây

CT.UBND phường

0989.027.345

nvhay.q12@tphcm.gov.vn

UBND phường Tân Chánh Hiệp

Ông Nguyễn Chí Thiện

CT.UBND phường

0903.942.734

ncthien.q12@tphcm.gov.vn

UBND phường Đông Hưng Thuận

Ông Phan Phương Bình

CT.UBND phường

0908.420.091

ppbinh.q12@tphcm.gov.vn

UBND phường Tân Hưng Thuận

Ông Nguyễn Đức Hiệp

CT.UBND phường

0908.321.310

ndhiep.tht.q12@tphcm.gov.vn

UBND phường Tân Thới Nhất

Ông Lưu Minh Đạt

CT.UBND phường

0908.494.446

lmdat.ttn.q12@tphcm.gov.vn

UBND phường Trung Mỹ Tây

Ông Nguyễn Thành Phú

CT.UBND phường

0982.666.086

ntphu.q12@tphcm.gov.vn

UBND phường Thạnh Lộc

Ông Trương Thanh Tú

CT.UBND phường

0908.284.565

tttu.tl.q12@tphcm.gov.vn

UBND phường Thạnh Xuân

Ông Phạm Đăng Duy

CT.UBND phường

0933.775.455

pdduy.q12@tphcm.gov.vn

UBND phường An Phú Đông

Ông Võ Tấn Khoa

CT.UBND phường

0903.656.467

vtkhoa.q12@tphcm.gov.vn

13

UBND quận Bình Tân

Ông Lê Văn Thinh

CT.UBND quận

0903.871.171

lvthinh.binhtan@tphcm.gov.vn

Ông Đỗ Đình Thiện

PCT.UBND (NPN)

0908.410.755

ddthien.binhtan@tphcm.gov.vn

UBND phường An Lạc

Ông Tô Hồng Giang

CT.UBND phường

0901.451.216

thgiang.al.bt@tphcm.gov.vn

UBND phường An Lạc A

Bà Lê Thị Ngọc Dung

CT.UBND phường

0902.659.239

ltndung.ala.bt@tphcm.gov.vn

UBND phường Tân Tạo

Ông Nguyễn Văn Lăm

CT.UBND phường

0918.398.095

nvlam.tt.bt@tphcm.gov.vn

UBND phường Tân Tạo A

Ông Huỳnh Văn Thạnh

PCT.UBND phường

0903.698.979

hvthanh.tta.bt@tphcm.gov.vn

UBND phường Bình Trị Đông

Bà Phạm Hạnh Thủy

CT.UBND phường

0969.297.665

phthuy.btd.bt@tphcm.gov.vn

UBND phường Bình Trị Đông A

Ông Lê Minh Nhựt

CT.UBND phường

0983.132.123

lmnhut.btda.bt@tphcm.gov.vn

UBND phường Bình Trị Đông B

Bà Trương Thị Minh Tín

CT.UBND phường

0902.691.707

ttmtin.btdb.bt@tphcm.gov.vn

UBND phường Bình Hưng Hòa

Ông Lê Minh Hiếu

PCT.UBND phường

0909.760.789

hieulmbhh@gmail.com

UBND phường Bình Hưng Hòa A

Ông Nguyễn Văn Ngân

CT.UBND phường

0982.828.271

nvngan.bhha.bt@tphcm.gov.vn

UBND phường Bình Hưng Hòa B

Ông Nguyễn Thanh Duy Tân

CT.UBND phường

0937.066.021

ntdtan.bhhb.bt@tphcm.gov.vn

14

UBND quận Bình Thạnh

Ông Hoàng Song Hà

CT.UBND quận

0903.698.888

hsha.binhthanh@tphcm.gov.vn

Bà Thái Thị Hồng Nga

PCT.UBND quận

0908.169.871

tthnga.binhthanh@tphcm.gov.vn

Hồ Phương

PCT.UBND quận

0903.817.481

hphuong.binhthanh@tphcm.gov.vn

Phan Văn Định

PCT.UBND quận

0973.392.525

pvdinh.binhthanh@tphcm.gov

UBND Phường 1

Ông Trần Đăng Khoa

CT.UBND phường

0903.936.394

tdkhoa.binhthanh@tphcm.gov.vn

UBND Phường 2

Ông Nguyễn Văn Quang

CT.UBND phường

0903.654.637

nvquang.binhthanh@tphcm.gov.vn

UBND Phường 3

Ông Đặng Hoàng Tuấn

CT.UBND phường

0989.064.856

dhtuan.binhthanh@tphcm.gov.vn

UBND Phường 5

Ông Bùi Nguyên Vũ

CT.UBND phường

0918.450.947

bnvu.binhthanh@tphcm.gov.vn

UBND Phường 6

Ông Phạm Văn Tồn

CT.UBND phường

0968.222.466

pvton.binhthanh@tphcm.gov.vn

UBND Phường 7

Ông Trần Quang Huy

CT.UBND phường

0983.020.106

tqhuy.binhthanh@tphcm.gov.vn

UBND Phường 11

Bà Nguyễn Thu Hiền

CT.UBND phường

0983.168.237

nthien.binhthanh@tphcm.gov.vn

UBND Phường 12

Bà Nguyễn Thị Thủy

CT.UBND phường

0983.240.877

ntphuong.binhthanh@tphcm.gov.vn

UBND Phường 13

Ông  Võ Văn Nhẹ

CT.UBND phường

0909.082.092

vvnhe.binhthanh@tphcm.gov.vn

UBND Phường 14

Ông Mai Quang

CT.UBND phường

0909.012.368

mquang.binhthanh@tphcm.gov.vn

UBND Phường 15

Ông Nguyễn Huy Nghị

CT.UBND phường

0903.332.878

nhnghi.binhthanh@tphcm.gov.vn

UBND Phường 17

Bà Nguyễn Thanh Thảo

CT.UBND phường

0938.021.234

ntthao.binhthanh@tphcm.gov.vn

UBND Phường 19

Bà Bùi Thị Hồng Quế

CT.UBND phường

0913.644.929

bthque.binhthanh@tphcm.gov.vn

UBND Phường 21

Ông Đặng Tấn Hải

CT.UBND phường

0903.959.851

dthai.binhthanh@tphcm.gov.vn

UBND Phường 22

Ông Lê Văn Quang

CT.UBND phường

0932.786.199

lvquang.binhthanh@tphcm.gov.vn

UBND Phường 24

Ông Nguyễn Quốc Trung

CT.UBND phường

0968.220.000

nqtrung.binhthanh@tphcm.gov.vn

UBND Phường 25

Ông  Dương Tấn Khanh

CT.UBND phường

0989.009.300

dmnguyen.binhthanh@tphcm.gov.vn

 UBND Phường 26

Ông Phan Quang Khánh

CT.UBND phường

0902.449.663

pqkhanh.binhthanh@tphcm.gov.vn

 UBND Phường 27

Bà Nguyễn Thị Thúy Dung

CT.UBND phường

0983.033.660

nttdung.binhthanh@tphcm.gov.vn

UBND Phường 28

Ông Vũ Minh Giang

CT.UBND phường

0903.929.944

vmgiang.binhthanh@tphcm.gov.vn

15

UBND quận Gò Vấp

  Nguyễn Thị Thanh Vân

CT.UBND quận

0908.013.838

nttvan.govap@tphcm.gov.vn

Bùi Nguyễn Huy Hoàng

CVP

0989.512.312

bnhhoang.govap@tphcm.gov.vn

UBND phường 1

Đỗ An Nhàn

CT.UBND phường

0908.425.407

danhan.govap@tphcm.gov.vn

UBND phường 3

Ông Ngô Xuân Bình

CT.UBND phường

0903.184.376

p3.govap@gmail.com

UBND phường 4

Ông Dương Văn Kim

CT.UBND phường

0988.577.305

p4.govap@tphcm.gov.vn

UBND phường 5

Ông Đỗ Ngọc Lãm

CT.UBND phường

0976472.529

p5.govap@tphcm.gov.vn

UBND phường 6

Ông Phan Đình An

CT.UBND phường

0937.023.203

phandinhan1982@gmail.com

UBND phường 7

Ông Nguyễn Thành Phương

CT.UBND phường

0903.648.369

p7.govap@tphcm.gov.vn

UBND phường 8

Bà Nguyễn Thị Kim Anh

CT.UBND phường

0945.782.627

p8.govap@tphcm.gov.vn

UBND phường 9

Bà Trần Thị Đảm

CT.UBND phường

0985.718.064

p9.govap@tphcm.gov.vn

UBND phường 10

Ông Nguyễn Khả Chính

CT.UBND phường

0933.031.177

nkchinh.p10govap@tphcm.gov.vn

UBND phường 11

Ông Nguyễn Lê Trung

CT.UBND phường

0902.004.466

p11.govap@tphcm.gov.vn

UBND phường 12

Nguyễn Hồng Văn

CT.UBND phường

0902.787.778

p12.govap@tphcm.gov.vn

UBND phường 13

Trương Hồng Phong

CT.UBND phường

0907.473.173

p13.govap@tphcm.gov.vn

UBND phường 14

Bà Bùi Thị Như Hoa

CT.UBND phường

0974.477.259

p14.govap@tphcm.gov.vn

UBND phường 15

Ông Hứa Quốc Thy

CT.UBND phường

0933.377.146

huaquocthy@yahoo.com

UBND phường 16

Ông Ngô Văn Minh

CT.UBND phường

0903.305.185

p16.govap@tphcm.gov.vn

UBND phường 17

Huỳnh Thanh Nhàn

CT.UBND phường

0987.919.110

p17.govap@tphcm.gov.vn

16

UBND quận Phú Nhuận

Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

CT.UBND quận

0908.409.693

ntanguyet.phunhuan@tphcm.gov.vn

Ông Nguyễn Đông Tùng

PCT.UBND quận (NPN)

0913.809.097

ndtung.phunhuan@tphcm.gov.vn

UBND phường 1

 Trần Nguyễn Nguyệt Minh

CT.UBND phường

0902.563.386

chutich.p1@tphcm.gov.vn

UBND phường 2

Ông Vũ Minh Hùng

CT.UBND phường

0917.323.860

chutich.p2@tphcm.gov.vn

UBND phường 3

Phan Ngọc Minh

CT.UBND phường

0903.711.883

chutich.p3@tphcm.gov.vn

UBND phường 4

Bà Trần Đỗ Quyên

CT.UBND phường

0932.476.725

chutich.p4@tphcm.gov.vn

UBND phường 5

Bà Trịnh Thị Thủy

CT.UBND phường

0903.644.523

chutich.p5@tphcm.gov.vn

UBND phường 7

Nguyễn Huỳnh Hải Đăng

CT.UBND phường

0938.041.289

chutich.p6@tphcm.gov.vn

UBND phường 8

Vũ Ngọc Minh

CT.UBND phường

0902.399.880

chutich.p8@tphcm.gov.vn

UBND phường 9

Ông Nguyễn Đức Lai

CT.UBND phường

0908.269.210

chutich.p9@tphcm.gov.vn

UBND phường 10

Ngô Giang Hoàng Hân

CT.UBND phường

0909.624.838

chutich.p10@tphcm.gov.vn

UBND phường 11

Bà Trần Thị Diệu Hiền

CT.UBND phường

0909.660.242

chutich.p11@tphcm.gov.vn

UBND phường 12

Ông  Lê Thanh Tuấn

CT.UBND phường

0908.152.233

chutich.p12@tphcm.gov.vn

UBND phường 13

Bà Nguyễn Ngọc Minh Trang

CT.UBND phường

0989.708.808

chutich.p13@tphcm.gov.vn

UBND phường 14

Bà Phan Thị Thu Hạnh

CT.UBND phường

0983.810.362

chutich.p14@tphcm.gov.vn

UBND phường 15

Ông Huỳnh Văn Lùng

CT.UBND phường

0903.855.336

chutich.p15@tphcm.gov.vn

UBND phường 17

Ông Phan Văn Thuận

CT.UBND phường

0979.758.697

chutich.p17@tphcm.gov.vn

17

UBND quận Tân Bình

Ông Châu Văn La

CT.UBND quận

0933.903.115

cvla.tanbinh@tphcm.gov.vn

Bà Nguyễn Thị Liễu

CVP

0908.425.742

ntlieu@tphcm.gov.vn

UBND phường 1

Bà Lương Thị Kim Loan

CT.UBND phường

0903.036.812

ltkloan.tanbinh@tphcm.gov.vn

UBND phường 2

Ông Trần Nhựt Thái

CT.UBND phường

0903.394.604

tnthai.tanbinh@tphcm.gov.vn

UBND phường 3

Ông Lưu Công Trường

CT.UBND phường

0918.113.263

lctruong.tanbinh@tphcm.gov.vn

UBND phường 4

Ông Nguyễn Trung Sơn

CT.UBND phường

0903.835.200

ntson.tanbinh@tphcm.gov.vn

UBND phường 5

Ông Trương Hữu Nghĩa

CT.UBND phường

0918.449.393

thnghia.tanbinh@tphcm.gov.vn

UBND phường 6

Ông Trần Minh Vũ

CT.UBND phường

0908.542.513

tmvu.tanbinh@tphcm.gov.vn

UBND phường 7

Đỗ Võ An Trường

CT.UBND phường

0902.782.784

dvatruong.tanbinh@tphcm.gov.vn

UBND phường 8

Bà Võ Thị Phường

CT.UBND phường

0908.266.488

vtphuong.tanbinh@tphcm.gov.vn

UBND phường 9

Ông Lê Văn Chính

CT.UBND phường

0918.008.878

lvchinh.tanbinh@tphcm.gov.vn

UBND phường 10

Ông Đoàn Văn Đủ

CT.UBND phường

0908.487.776

dvdu.tanbinh@tphcm.gov.vn

UBND phường 11

Ông Phạm Trường Hải

CT.UBND phường

0908.665.966

pthai.tanbinh@tphcm.gov.vn

UBND phường 12

Ông Mai Văn Thuận

CT.UBND phường

0903.911.087

mvthuan.tanbinh@tphcm.gov.vn

UBND phường 13

Ông Hoàng Văn Tài

CT.UBND phường

0902.681.816

hvtai.tanbinh@tphcm.gov.vn

UBND phường 14

Ông Trần Văn Khánh

CT.UBND phường

0906.699.321

tvkhanh.tanbinh@tphcm.gov.vn

UBND phường 15

Lâm Việt Thảo

CT.UBND phường

0903.881.864

lvthao.tanbinh@tphcm.gov.vn

18

UBND quận Tân Phú

Bà Hứa Thị Hồng Đang

CT.UBND quận

0909.73.99.73

hthdang.tanphu@tphcm.gov.vn

UBND phường Tây Thạnh

Ông Phan Thanh Hòa

CT.UBND phường

0989.596.393

pthoa.tt.tp@tphcm.gov.vn

UBND phường Tân Sơn Nhì

Bà Phạm Thị Thanh Hương

CT.UBND phường

0987.596.393

ptthuong.ptsn.tp@tphcm.gov.vn

UBND phường Sơn Kỳ

Bà Nguyễn Hoàng Mỹ Dung

CT.UBND phường

0918.374.254

nhmdung.tanphu@tphcm.gov.vn

UBND phường Tân Qúy

Ông Trương Văn Quang

CT.UBND phường

0908.139.539

tanquy.tanphu@tphcm.gov.vn

UBND phường Tân Thành

Ông Lê Văn Đức

CT.UBND phường

908.123938

lvduc.tanphu@tphcm.gov.vn

UBND phường Phú Thọ Hòa

Ông Trần Trí Trân Trác

CT.UBND phường

0907.616.509

ttttrac.pth.tp@tphcm.gov.vn

UBND phường Phú Thạnh

Lê Ngọc Lễ

Q.CT.UBND phường

0908.885.975

ttmdung.tanphu@tphcm.gov.vn

UBND phường Phú Trung

Bà Thái Thị Thu Thủy

CT.UBND phường

0967.607.979

tttthuy.ppt.tanphu@tphcm.gov.vn

UBND phường Hòa Thạnh

Bà Trịnh Thị Mỹ Dung

CT.UBND phường

0908.885.175

ttmdung.tanphu@tphcm.gov.vn

UBND phường Tân Thới Hòa

Ông Phạm Đại Phương

CT.UBND phường

0903.377.175

pdphuong.tanphu@tphcm.gov.vn

UBND phường Hiệp Tân

Ông Lê Viết Toàn

CT.UBND phường

0985.196.198

lvtoan.ht.tp@tphcm.gov.vn

19

UBND quận Thủ Đức


Ông Đặng Nguyễn Thanh Minh

CT.UBND quận

0903.934.343

dntminh.thuduc@tphcm.gov.vn

Ông Huỳnh Nhật Tâm

CVP

0918.124.509

hntam.thuduc@tphcm.gov.vn

UBND phường Bình Chiểu

Bà Trương Hoàng Yến

CT.UBND phường

01668.076.787

truonghongyen.thuduc@tphcm.gov.vn

UBND phường Bình Thọ

Ông Vũ Văn Thận

CT.UBND phường

0913.141.010

vvthuan.thuduc@tphcm.gov.vn

UBND phường Hiệp Bình Chánh

Trần Minh Tú

CT.UBND phường

0987.666.622

tmtu.thuduc@tphcm.gov.vn

UBND phường Hiệp Bình Phước

Nguyễn Quang Chi

CT.UBND phường

0913.713.264

nqchi.thuduc@tphcm.gov.vn

UBND phường Linh Đông

Ông Nguyễn Tích Thiện

CT.UBND phường

0903.186.873

ntthien.thuduc@tphcm.gov.vn

UBND phường Linh Chiểu

Ông Đặng Trần Quang Tuấn

CT.UBND phường

0903.196.838

dtqtuan.thuduc@tphcm.gov.vn

UBND phường Linh Tây

Bà Lê Thị Kim Phương

CT.UBND phường

0973.122.621

ltkphuong.lt.thuduc@tphcm.gov.vn

UBND phường Linh Trung

Ông Trần Quốc Hưng

CT.UBND phường

0908.891.789

tqhung.thuduc@tphcm.gov.vn

UBND phường Linh Xuân

Ông Trần Duy Long

CT.UBND phường

0901.666.611

tdlong.thuduc@tphcm.gov.vn

UBND phường Tam Bình

Ông Lê Nguyễn Trọng Quốc

CT.UBND phường

0908.413.088

lntquoc.thuduc@tphcm.gov.vn

UBND phường Tam Phú

Ông Nguyễn Ngọc Phúc

CT.UBND phường

0903.057.837

nnphuc.tp.thuduc@tphcm.gov.vn

UBND phường Trường Thọ

Ông Hồ Văn Phước

CT.UBND phường

0908.857.161

hvphuoc.thuduc@tphcm.gov.vn

20

UBND huyện Bình Chánh

Ông Trần Phú Lữ

CT.UBND huyện

0903.731.468

tplu.binhchanh@tphcm.gov.vn

UBND thị trấn Tân Túc

Nguyên Hòa Lan

CT.UBND thị trấn

0904.125.562

nhlan.binhchanh@tphcm.gov.vn

UBND xã An Phú Tây

Ông Trương Ngọc Thanh Nhân

CT.UBND xã

0909.539.800

tntnhan.binhchanh@tphcm.gov.vn

UBND xã Bình Chánh

Bà Trần Thị Thái Nguyên

CT.UBND xã

0903.141.299

tttnguyen.binhchanh@tphcm.gov.vn

UBND xã Bình Hưng

Ông Trần Minh Hà

CT.UBND xã

0909.399.519

tmha.binhchanh@tphcm.gov.vn

UBND xã Bình Lợi

Trương Thái Ngọc

CT.UBND xã

0969.709.798

ttngoc.bl.bc@tphcm.gov.vn

UBND xã Đa Phước

Trương Thoại Linh

CT.UBND xã

0989.015.007

ttlinh.dp.bc@tphcm.gov.vn

UBND xã Hưng Long

Ông Ngô Văn Nhân

CT.UBND xã

0913.117.756

nvnhan.hl.bc@tphcm.gov.vn

UBND xã Lê Minh Xuân

Ông Hồ Phú Quyền

CT.UBND xã

0902.902.166

hpquyen.binhchanh@tphcm.gov.vn

UBND xã Phạm Văn Hai

Trần Huỳnh Anh

CT.UBND xã

0978.555.850

thanh.pvh.bc@tphcm.gov.vn

UBND xã Phong Phú

Bà Tô Thị Kim Anh

PCT.UBND xã

0938.239.548

ttkanh.pp.bc@tphcm.gov.vn

UBND xã Qui Đức

Bà Khưu Thị Diễm Phượng

CT.UBND xã

0908.856.762

ktdphuong.qd.bc@tphcm.gov.vn

UBND xã Tân Kiên

Bà Nguyễn Thị Hương Thảo

CT.UBND xã

0908.072.767

nththao.binhchanh@tphcm.gov.vn

UBND xã Tân Nhựt

Bà Huỳnh Thanh Thuý

CT.UBND xã

0986.239.379

htthuy.binhchanh@tphcm.gov.vn

UBND xã Tân Quý Tây

Bà Trần Thị Hải Yến

CT.UBND xã

0902.323.727

tthyen.tqt.bc@tphcm.gov.vn

UBND xã Vĩnh Lộc A

Ông Phan Thanh Nhã

CT.UBND xã

0908.931.293

ptnha.binhchanh@tphcm.gov.vn

UBND xã Vĩnh Lộc B

Ông Lôi Đại Phong

CT.UBND xã

0908.931.293

ldphong.binhchanh@tphcm.gov.vn

21

UBND huyện Cần Giờ

Ông Lê Minh Dũng

CT.UBND huyện

0918.344.017

lmdung.cangio@tphcm.gov.vn

UBND  thị trấn Cần Thạnh

Bà Nguyễn Thị Phương Kiều

CT.UBND thị trấn

0384.168.755

ntpkieu.lh.cangio@tphcm.gov.vn

UBND xã Bình Khánh

Ông Võ Hoàng Tâm

CT.UBND xã

0986.858.168

vhtam.cangio@tphcm.gov.vn

UBND xã An Thới Đông

Ông Nguyễn Văn Nam

CT.UBND xã

0935.417.179

nvnam.cangio@tphcm.gov.vn

UBND xã Tam Thôn Hiệp

Bà Nguyễn Thị Đẹp

CT.UBND xã

0909.141.409

ntdep.cangio@tphcm.gov.vn

UBND xã Lý Nhơn

Ông Huỳnh Thanh Nghị

CT.UBND xã

0988.519.516

htnghi.cangio@tphcm.gov.vn

UBND xã Long Hòa

Ông Nguyễn Bá Trường

CT.UBND xã

0969.899.778

nbtruong.cangio@tphcm.gov.vn

UBND xã Thạnh An

Ông Nguyễn Văn Hiếu

CT.UBND xã

0918.252.839

hatuan.cangio@tphcm.gov.vn

22

UBND huyện Củ Chi

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú

CT.UBND huyện

0903.842.495

nhhphu.cuchi@tphcm.gov.vn

Ông Nguyễn Văn Út

CVP

0918.636.987

nvutcuchi@tphcm.gov.vn

UBND Thị trấn Củ Chi

Nguyễn Văn Dương

CT.UBND trị trấn

0937.448.546

duongnguyencuchi@yahoo.com

UBND xãTân Phú Trung

Ông Nguyễn Quốc Tuấn

CT.UBND xã

0913.677.847

tanphutrung.cuchi@tphcm.gov.vn

UBND xãTân Thông Hội

Ông Bùi Quốc Việt

CT.UBND xã

0908.351.577

tanthonghoi.cuchi@tphcm.gov.vn

UBND xã Tân An Hội

Ông Phạm Thanh Bình

CT.UBND xã

0901.404.999

tananhoi.cuchi@tphcm.gov.vn

UBND xã Phước Hiệp

Ông Trần Văn Cụi

CT.UBND xã

0989.070.895

phuochiep.cuchi@tphcm.gov.vn

UBND xã Phước Thạnh

Bà Phạm Thị Hiếu

CT.UBND xã

0909.763.789

phuocthanh.cuchi@tphcm.gov.vn

UBND xã Trung Lập Thượng

Ông Nguyễn Quốc Huy

CT.UBND xã

0918.509.960

trunglapthuong.cuchi@tphcm.gov.vn

UBND xã Trung Lập Hạ

Bà Nguyễn Thị Hưởng

CT.UBND xã

0909.591.674

trunglapha.cuchi@tphcm.gov.vn

UBND xã Hòa Phú

Ông Tô Văn Vững

CT.UBND xã

0908.135.688

hoaphu.cuchi@tphcm.gov.vn

UBND xã Bình Mỹ

Bà Đỗ Thị Thanh Thúy

CT.UBND xã

0982.376.842

binhmy.cuchi@tphcm.gov.vn

UBND xã Trung An

Ông Lê Trí Dũng

CT.UBND xã

0909.289.093

trungan.cuchi@tphcm.gov.vn

UBND xã Tân Thạnh Tây

Ông Nguyễn Văn Sơn

CT.UBND xã

0909.323.003

tanthanhtay.cuchi@tphcm.gov.vn

UBND xã Tân Thạnh Đông

Ông Nguyễn Công Duyên

CT.UBND xã

0974.477.259

tanthanhdong@tphcm.gov.vn

UBND xã Phú Hòa Đông

Ông Trần Tấn Lộc

CT.UBND xã

0908.147.789

phuhoadong.cuchi@tphcm.gov.vn

UBND xã Phạm Văn Cội

Bà Võ Thị Thu Hồng

CT.UBND xã

0918.794.939

phamvancoi.cuchi@tphcm.gov.vn

UBND xã Nhuận Đức

Bà Võ Thi Thanh Vân

CT.UBND xã

0985.676.134

nhuanduc.cuchi@tphcm.gov.vn

UBND xã Thái Mỹ

Bà Lê Thị Ngọc Sương

CT.UBND xã

0909.323.893

thaimy.cuchi@tphcm.gov.vn

UBND xã Phước Vĩnh An

Ông Trà Thanh Tùng

CT.UBND xã

0903.169.177

phuocvinhan.cuchi@tphcm.gov.vn

UBND xã Phú Mỹ Hưng

Ông Trần Văn Hên

CT.UBND xã

0906.922.228

phumyhung.cuchi79@gmail.com

UBND xã An Phú

Ông Nguyễn Văn Tài

CT.UBND xã

0979.889.074

anphu.cuchi@tphcm.gov.vn

UBND xã An Nhơn Tây

Ông Phạm Hoàng Hà

CT.UBND xã

0913.133.727

annhontay.cuchi@tphcm.gov.vn

23

UBND huyện Hóc Môn

Ông Dương Hồng Thắng

CT.UBND huyện

0933.321.919

dhthang1978@gmail.com

UBND thị trấn Hóc Môn

Ông Phạm Văn Chiến

PCT. UBND thị trấn

0938.121.619

pvchien.hocmon@tphcm.gov.vn

UBND xã Tân Hiệp

Bà Nguyễn Ngọc Trinh

CT. UBND xã

0979.143.939

nntrinh.hocmon@tphcm.gov.vn

UBND xã Thới Tam Thôn

Ông Nguyễn Thanh Tú

CT. UBND xã

0919.941.587

nttu.hocmon@tphcm.gov.vn