Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Toàn cảnh Khu Chế xuất Tân Thuận – Quận 7
Trong quá trình phát triển và hội nhập, Thành phố Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng các Khu Chế xuất, Khu Công nghiệp nhằm thu hút nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu và tạo việc làm cho người dân.
Trung tâm Đào tạo thuộc Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh – Quận 9
Trung tâm Đào tạo thuộc Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh – Quận 9, nơi bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hữu Luận)
Công viên Phần mềm Quang Trung, Quận 12
Công viên Phần mềm Quang Trung, Quận 12 - một trong những địa điểm tập trung phát triển chuyên ngành công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học và cơ khí tự động của Thành phố. (Ảnh: Song Thư)