Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 - 2020

 

Sở Tài Nguyên và Môi Trường đã chủ động triển khai, đến nay đã cơ bản hoàn thành hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của thành phố Hồ Chí Minh
 

Căn cứ theo Điều 43 - Luật đất đai 2013, trước khi trình Bộ Tài Nguyên và Môi Trường thẩm định, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 - 2020 của thành phố Hồ Chí Minh.

 

Ủy ban nhân dân thành phố công khai lấy ý kiến nhân dân, bao gồm:

1. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 - 2020;

2. Danh mục các dự án , công trình thực hiện trong kỳ 2016 - 2020;

3. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 (tỷ lệ 1/50.000);thông tin ​Góp ý
  Họ và tên: (*)
  Email: (*)
  Chủ đề: (*)
  Địa chỉ:
  Số điện thoại:
  Nội dung: (*)
  File đính kèm:
  Mã kiểm tra:
  Nhập mã kiểm tra: (*)