Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
STTDanh mục đầu tư
1Tổng hợp danh mục đầu tư năm 2011. Nguồn vốn ngân sách thành phố - Vốn đối ứng cho các dự án ODA
2Tổng hợp danh mục đầu tư năm 2011. Nguồn vốn ngân sách thành phố - Các dự án có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2011
3Tổng hợp danh mục đầu tư năm 2011 Nguồn vốn ngân sách thành phố - Công trình chuyển tiếp
4Tổng hợp danh mục đầu tư năm 2011 Nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận huyện quản lý
5Tổng hợp danh mục đầu tư năm 2011 Nguồn vốn ngân sách thành phố Bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Xây dựng tuyến đường Tân Sơn Nhất-Bình Lợi-Vành đai ngoài; dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành – Suối Tiên và dự án Mở rộng xa lộ Hà Nội; và dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2 Bến Thành – Tham Lương
6Tổng hợp danh mục đầu tư năm 2011 Nguồn vốn ngân sách thành phố - Bổ sung vốn cho các dự án chống ngập nước và các công trình cấp bách, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố
7Tổng hợp danh mục đầu tư năm 2011 Nguồn vốn ngân sách thành phố - Đầu tư cho giáo dục – đào tạo và y tế
8Tổng hợp danh mục đầu tư năm 2011 Nguồn vốn ngân sách thành phố
9Tổng hợp danh mục đầu tư năm 2011 Nguồn vốn ngân sách thành phố - Các dự án ngành điện
10Tổng hợp danh mục đầu tư năm 2011 Nguồn vốn ngân sách thành phố - Công tác quy hoạch