Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin dự án, hạng mục > Posts
Mua sắm côngThứ 5, Ngày 13/07/2017, 16:35

Mua sắm tập trung máy vi tính, máy điều hòa không khí của các cơ sở y tế công lập năm 2016

(HCM CityWeb)- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố, địa chỉ 19/5 Hoàng Việt, phường 4, Tân Bình công khai nhu cầu mua sắm tập trung máy vi tính để bàn, máy điều hòa không khí của các cơ sở y tế công lập thành phố năm 2016 như sau:

 

Số lượng
Chủng loại Dự toán mua sắm tài sản (đồng) Nguồn vốn mua sắm
757 Máy vi tính để bàn 9.158.569.000 Nguồn thu sự nghiệp; quỹ phát triển sự nghiệp
626 Máy điều hòa không khí 9.137.360.000 Nguồn thu sự nghiệp; quỹ phát triển sự nghiệp

 

 

 

 

 

 

CTW


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: