Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin dự án, hạng mục > Posts
Mua sắm côngThứ 5, Ngày 01/11/2018, 16:15

Quyết định của UBND Thành phố phê duyệt mua sắm tập trung 2018

Quyết định của UBND Thành phố phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung của thành phố năm 2018

Bản in Quay lại
Xem theo ngày: