Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin dự án, hạng mục > Posts
Mua sắm côngThứ 3, Ngày 08/01/2019, 15:05

Thỏa thuận khung giữa Trung tâm đấu giá tài sản và nhà thầu trúng thầu năm 2018

Các gói thầu dự toán mua sắm tập trung từ ngân sách Thành phố năm 2018

1. Thỏa thuận khung số 01/TTK-TTĐG thực hiện gói thầu 07 mua sắm và lắp đặt máy vi tính để bàn

 

Chi tiết Thỏa thuận khung số 01 thực hiện gói thầu 07 mua sắm và lắp đặt máy vi tính để bàn

 

Xem Phụ lục 1                            Xem Phụ lục 2            Xem Phụ lục 2 (tiếp)

 

2.Thỏa thuận khung số 02/TTK-TTĐG thực hiện gói thầu 08 mua sắm lắp đặt máy điều hòa không khí

 

Chi tiết Thỏa thuận khung số 02/TTK-TTĐG thực hiện gói thầu 08 mua sắm lắp đặt máy điều hòa không khí

 

Xem Phụ lục 1                       Xem Phụ lục 2                             Xem Phụ lục 2 (tiếp)

 

3. Thỏa thuận khung số 03/TTK-TTĐG thực hiện gói thầu 09 mua sắm lắp đặt máy photocopy

 

Chi tiết Thỏa thuận khung số 03/TTK-TTĐG thực hiện gói thầu 09 mua sắm lắp đặt máy photocopy

 

Xem Phụ lục 1 + 2

 

4. Mẫu Hợp đồng mua sắm tài sản (kèm theo Thỏa thuận khung)

 

 

 

HCM CITYWEB

 

 

 

 


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: