Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin dự án, hạng mục > Posts
Mua sắm côngThứ 5, Ngày 12/09/2019, 15:20

Tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung 2019

(HCM CityWeb)- Ngày 12/8, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp đã hoàn tất việc tổng hợp nhu cầu đăng ký mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2019 của các đơn vị.

Bản in Quay lại
Xem theo ngày: