Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin dự án, hạng mục > Posts
Mua sắm côngThứ 5, Ngày 31/10/2019, 13:45

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2019

Phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung của thành phố năm 2019.

Bản in Quay lại
Xem theo ngày: