Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Mẫu tin tức > Posts
Mẫu loại tin tức 1Thứ 6, Ngày 10/08/2012, 15:22

Năm 2020: Số người nghiện ma túy giảm 30-40%

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn TP.

Mục tiêu là nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, các đoàn thể xã hội và các tầng lớp nhân dân về tác hại của ma túy, trên cơ sở đó phát huy vai trò của các ngành, đoàn thể, lực lượng quần chúng, huy động các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tham gia phòng, chống ma túy, làm trong sạch địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma túy; đồng thời nâng cao trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, các đoàn thể để chủ động phòng ngừa,từng bước ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy, hạn chế đến mức thấp nhất tác hại do ma túy gây ra nhằm tạo môi trường xã hội trong sạch lành mạnh,đảm bảo an ninh trật tự, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của TP; tập trung đầu tư nguồn lực cho phường, xã, thị trấn; chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền giáo dục, phòng ngừa nhằm hạn chế, tiến tới làm giảm phát sinh người nghiện mới và người tái nghiện; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy; triệt phá cơ bản tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy; tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai theo hướng hiệu quả, bền vững, góp phần kiềm chế, tiến tới giảm tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn phường, xã, thị trấn.

TP phấn đấu đến năm 2020, giảm ít nhất từ 30% đến 40% số người nghiện ma túy trong danh sách quản lý so với hiện nay; 70% số xã, phường, thị trấn, khu dân cư, 90% cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và từ 95% đến 98% số trường học phổ thông không có tệ nạn ma túy;
100% số người nghiện ma túy đều được phát hiện và quản lý; 90% số người nghiện ma túy được điều trị cai nghiện và 90% người nghiện ma túy đủ điều kiện được học nghề; giảm từ 10% đến 15% tỷ lệ tái nghiện so với hiện nay; đấu tranh có hiệu quả, trấn áp mạnh tội phạm ma túy; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, khám phá các vụ án về ma túy; tập trung điều tra mở rộng, đấu tranh xử lý triệt để số đối tượng chủ mưu, cầm đầu các đường dây, băng ổ nhóm sản xuất, mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy...
(Xem toàn văn tại mục Văn bản Chỉ đạo điều hành)
Lã Nguyên


Bản in Quay lại
Xem theo ngày: