Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB
Khiếu nại tố cáo 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo:  
Tổng số khiếu nại tố cáo: 2  
  Khiếu nại tố cáo
Người gửi:Nguyễn Văn A Ngày gửi:16/05/2012
Nội dung: Tối muốn khiếu nại về vấn đề
  khiếu nại về thủ tục đất đai
Người gửi:Trần Văn B Ngày gửi:16/05/2012
Nội dung: Tôi có khiếu nại về thủ tục làm giấy tờ sở hữu đất đai
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 6/11/2019 12:00:00 AM)