Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB
Khiếu nại tố cáo 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo:  
Tổng số khiếu nại tố cáo: 2  
  Khiếu nại tố cáo
Người gửi:Nguyễn Văn A Ngày gửi:16/05/2012
Nội dung: Tối muốn khiếu nại về vấn đề
  khiếu nại về thủ tục đất đai
Người gửi:Trần Văn B Ngày gửi:16/05/2012
Nội dung: Tôi có khiếu nại về thủ tục làm giấy tờ sở hữu đất đai
Đến tháng 12
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 12/12/2018 12:00:00 AM)