Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 5
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
(Trường hợp GCN bị rách, nát và bị mất)
17.07 Thành lập và phát triển doanh nghiệp Quận 4
Quận Bình Thạnh
Quận 8
Quận 11
Quận 11
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)