Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 2362
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000
03.06 Nhà ở và công sở Sở Quy hoạch Kiến trúc
Thủ tục Thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000
03.06 Nhà ở và công sở Sở Quy hoạch Kiến trúc
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy
20.05 Phòng cháy, chữa cháy Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy
Thủ tục Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500
03.06 Nhà ở và công sở Sở Quy hoạch Kiến trúc
Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ
20.05 Phòng cháy, chữa cháy Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy
Thủ tục Cấp giấy xác nhận có gốc Việt Nam
06.05 Người Việt Nam ở nước ngoài Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài
Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp
20.05 Phòng cháy, chữa cháy Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy
Cấp biên bản kiểm tra thi công về phòng cháy và chữa cháy
20.05 Phòng cháy, chữa cháy Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy
Thủ tục Thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500
03.06 Nhà ở và công sở Sở Quy hoạch Kiến trúc
Cấp văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy
20.05 Phòng cháy, chữa cháy Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Trang tiếp theo Trang cuối
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)