Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 240
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Đăng ký cấp phép xây dựng 03.01 Xây dựng Quận - Huyện
Xác nhận hồ sơ lao động
11.05 Lao động, tiền lương, tiền công Quận - Huyện
Xác nhận hồ sơ Văn hóa
10.08 Văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động Quận - Huyện
Đăng ký kinh doanh 17.07 Thành lập và phát triển doanh nghiệp Quận - Huyện
Đăng ký cấp bản sao hộ tịch
21.09 Tư pháp Quận - Huyện
Đăng ký lao động 11.05 Lao động, tiền lương, tiền công Quận - Huyện
Đăng ký kinh doanh hộ cá thể
17.07 Thành lập và phát triển doanh nghiệp Quận - Huyện
Thủ tục đăng ký cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể 17.07 Thành lập và phát triển doanh nghiệp Quận 4
Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể 17.07 Thành lập và phát triển doanh nghiệp Quận 4
Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
17.07 Thành lập và phát triển doanh nghiệp Quận Bình Tân
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Trang tiếp theo Trang cuối
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)