Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 4
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Ðăng ký Chấp thuận Họp báo
09.07 Công nghệ thông tin, điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
Chấp thuận Hội thảo, Hội nghị có yếu tố nước ngoài 09.07 Công nghệ thông tin, điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
Cấp phép Nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
09.07 Công nghệ thông tin, điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
Cấp phép Trang thông tin điện tử tổng hợp
09.07 Công nghệ thông tin, điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)