Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
 
Đăng ký cấp phép xây dựng
Cơ quan ban hành Quận - Huyện
Lĩnh vực 03.01 Xây dựng
Trình tự thực hiện
Đang cập nhật dữ liệu
Hồ sơ
Đang cập nhật dữ liệu
Thời gian giải quyết Đang cập nhật dữ liệu
Cơ sở pháp lý
Đối tượng
Tài liệu đính kèm
Số lượt người xem 176907
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)