Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000
Cơ quan ban hành Sở Quy hoạch Kiến trúc
Lĩnh vực 03.06 Nhà ở và công sở
Trình tự thực hiện
* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh ( số 168 Pasteur-P.Bến Nghé-Quận 1, từ 7giờ 30 đến 11giờ 30 các buổi sáng từ Thứ hai đến Thứ Bảy hàng tuần)
Khi nhận hồ sơ Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì in biên nhận cho người nộp
  + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ
* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh (Từ 13giờ đến 17 giờ các buổi chiều từ thứ hai đến Thứ Sáu hàng tuần).
Hồ sơ
* Thành phần hồ sơ, bao gồm:
 Văn bản gồm:
+ Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị của Ủy ban nhân dân quận huyện hoặc Ban quản lý dự án; Ban quản lý các Khu đô thị mới; Chủ đầu tư (đối với các hồ sơ quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố) - bản chính. Tờ trình cần nêu rõ ranh và quy mô của đồ án quy hoạch đã được thống nhất theo bản đồ đính kèm, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật (quy mô dân số, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc,…) và các nội dung chính của đồ án quy hoạch.
+ Thuyết minh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị - bản chính.
+ Quyết định của cấp có thẩm quyền về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 - bản photo.
+ Các văn bản pháp lý liên quan như: biên bản họp Tổ Liên ngành hạ tầng kỹ thuật, biên bản ý kiến thỏa thuận của Sở Giao thông vận tải hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về san lấp kênh rạch, kênh thủy lợi (đối với khu vực trong quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch có yêu cầu), biên bản lấy ý kiến quy hoạch theo quy định.
 Bản vẽ gồm:
+ Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất tỷ lệ 1/5.000-1/10.000.
+ Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, đánh giá đất xây dựng tỷ lệ 1/2000.
+ Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tỷ lệ 1/2000 (có thể ghép với Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, đánh giá đất xây dựng).
+ Bản đồ cơ cấu phân khu chức năng (nếu có).
+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/2000.
+ Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tỷ lệ 1/2000.
+ Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật tỷ lệ 1/2000, bao gồm:
•  Bản đồ quy hoạch giao thông;
•  Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng (có thể ghép với Bản đồ quy hoạch giao thông);
• Bản đồ chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng;
• Bản đồ quy hoạch cấp nước;
• Bản đồ quy hoạch cấp điện;
• Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường;
• Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật.
+ 01 đĩa CD lưu trữ toàn bộ văn bản và bản vẽ (để lưu trữ).
*  Số lượng hồ sơ:      03 (bộ)
Thời gian giải quyết
Văn bản thẩm định được cung cấp sau ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu
Cơ sở pháp lý
Đối tượng
Tổ chức
Tài liệu đính kèm
Xem word online
mau 1-4.doc
Số lượt người xem 171216
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)