Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Thủ tục Cấp giấy chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp
Cơ quan ban hành Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Lĩnh vực 01.02 Lâm nghiệp
Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” thuộc phòng Tổ chức Hành chính – Chi cục Lâm nghiệp – Địa chỉ 51.A5 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. . Thời gian: Buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. . Hồ sơ đạt yêu cầu theo quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ nhận và viết biên nhận hồ sơ, có hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa chuẩn bị đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận giải thích, hướng dẫn, yêu cầu bổ sung đầy đủ theo quy định. Bước 3: Chậm nhất là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Hội đồng thẩm định tiến hành khảo sát hiện trường nguồn giống, kiểm tra chủ nguồn giống về các nội dung kỹ thuật liên quan và lập biên bản kết quả đánh giá, thẩm định. Bước 4: Đến ngày hẹn theo biên nhận hồ sơ tổ chức, cá nhân mang biên nhận đến Bộ phận tiếp nhận nêu trên để nhận kết quả giải quyết và ký vào sổ nhận. Thời gian trả hồ sơ: Buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.
Hồ sơ a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh (mẫu biểu 05). Tổ chức, cá nhân (chủ nguồn giống) có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin ở phần A dành cho tổ chức, cá nhân làm đơn. - Các hồ sơ liên quan về sở hữu, nguồn gốc của nguồn giống. - Bảng tóm tắt kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử nguồn giống đăng ký (nếu có) và sơ đồ vị trí trồng nguồn giống đăng ký. - Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống đăng ký. b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)
Thời gian giải quyết - Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ sở pháp lý
Đối tượng - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân
Tài liệu đính kèm
Xem word online
lam nghiep- 10.docx
Số lượt người xem 1626
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)