Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
 
Xác nhận hồ sơ lao động
Cơ quan ban hành Quận - Huyện
Lĩnh vực 11.05 Lao động, tiền lương, tiền công
Trình tự thực hiện
Đang cập nhật dữ liệu
Hồ sơ Đang cập nhật dữ liệu
Thời gian giải quyết
Cơ sở pháp lý
Đối tượng
Tài liệu đính kèm
Số lượt người xem 173235
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)