Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Thủ tục tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy độc lập (bên thứ ba)
Cơ quan ban hành Sở Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực 05.04 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Trình tự thực hiện
- Trình tự thực hiện
* Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ  hồ sơ theo quy định của pháp luật
* Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (số 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TPHCM).
Thời gian nhận hồ sơ : Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
Khi nhận hồ sơ công bố hợp quy, Chuyên viên kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các tài liệu trong hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên nhận hồ sơ và cấp giấy biên nhận cho doanh nghiệp.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì chuyên viên sẽ hướng dẫn cho doanh nghiệp chỉnh sửa hoặc bổ sung để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
* Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại -Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để nhận hồ sơ tiếp nhận công bố hợp quy.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
+ Thông báo tiếp nhận Bản công bố sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (theo mẫu)
+ Bản công bố hợp quy (theo mẫu)
+ Thông báo tiếp nhận bản công bố phù hợp với tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng (theo mẫu)
+ Bản công bố phù hợp với tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng (theo mẫu)
+ Bản sao chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường với quy chuẩn kỹ thuật/ tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng tương ứng do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp;
+ Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng).
b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ
Thời gian giải quyết
7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cơ sở pháp lý
Đối tượng
tổ chức
Tài liệu đính kèm
Xem word online
1-1.doc
Số lượt người xem 1658
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)