Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Thủ tục kiểm định phương tiện đo – Cân treo
Cơ quan ban hành Sở Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực 05.04 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Trình tự thực hiện
- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Cá nhân, Cơ sở, Doanh nghiệp có yêu cầu kiểm định Cân treo chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo qui định.
* Bước 2: Cá nhân/ Cơ sở/ Doanh nghiệp nộp hồ sơ, đến đăng ký kiểm định tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, địa chỉ 263 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, TP.HCM (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
Khi tiếp nhận hồ sơ, nhân viên kiểm tra tính hợp lệ:
+ Nếu chấp nhận đăng ký kiểm định, nhân viên nhận hồ sơ sẽ lập Giấy nhận kiểm định phương tiện đo (có thời gian hẹn cho người nộp).
+ Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ hoặc từ chối kiểm định phương tiện đo.
* Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên Giấy nhận kiểm định phương tiện đo, Cơ sở/ Doanh nghiệp đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nhận Giấy chứng nhận Kiểm định (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
+ Giấy nhận kiểm định phương tiện đo
+ Quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo (nếu là kiểm định ban đầu).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời gian giải quyết
7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ sở pháp lý
 
Đối tượng
Cá nhân, tổ chức
Tài liệu đính kèm
Xem word online
1-8.doc
Số lượt người xem 1625
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)