Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
 
Cấp phép Nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
Cơ quan ban hành Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực 09.07 Công nghệ thông tin, điện tử
Trình tự thực hiện Bước 1: Tạo tài khoản (trường hợp chưa tạo) và Đăng nhập và hệ thống
Nếu chưa có tài khoản thì click vào nút "Tạo tài khoản" trong phần "Đăng nhập" bên phải để đăng ký tài khoản
Bước 2: Dự thảo và gởi đơn đề nghị cấp phép hoặc chấp thuận
Dự thảo đơn: Vào tab Soạn đơn, dự thảo và đính kèm các hồ sơ theo yêu cầu. Sau khi hoàn tất, bấm nút Gởi Đơn và thực hiện theo các hướng dẫn tiếp theo của hệ thống
Quản lý đơn: vào Tab Đơn chưa gởi, Đơn đã trình để xem lại nội dung đơn đã trình, hoặc chỉnh sửa nội dung đơn đang dự thảo
Bước 3: Xem thông tin phản hồi:
Khi có kết quả phản hồi, bạn sẽ được thông báo qua email, điện thoại.
Bạn đăng nhập và hệ thống và kiểm tra thông tin phản hồi từ Sở Thông tin và Truyền thông
- Trường hợp hồ sơ cần bổ sung: vào tab Đơn yêu cầu bổ sung
- Trường hợp hồ sơ có giấy phép: vào tab Đơn đã cấp phép
Xem chi tiết hướng dẫn tại đây
Hồ sơ
Thời gian giải quyết
2 ngày
Cơ sở pháp lý
Đối tượng
Tài liệu đính kèm
Số lượt người xem 172585
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)