Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 154
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Đăng ký cấp phép xây dựng 03.01 Xây dựng Quận - Huyện
Thủ tục thẩm định và phê duyệt dự án phát triển nhà ở trên địa bàn Khu đô thị mới Thủ Thiêm
03.01 Xây dựng Ban quản lý khu Thủ Thiêm
Thủ tục lấy ý kiến về thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án nhóm A (dự án là 01 công trình dân dụng dưới 20 tầng), nhóm B và C không phân biệt nguồn vốn trên địa bàn Khu đô thị mới Thủ Thiêm (ngoài trừ các dự án do Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm làm chủ đầu tư)
03.01 Xây dựng Ban quản lý khu Thủ Thiêm
Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng
03.01 Xây dựng Ban quản lý khu Thủ Thiêm
Thủ tục điều chỉnh thiết kế đã được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng
03.01 Xây dựng Ban quản lý khu Thủ Thiêm
Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng
03.01 Xây dựng Ban quản lý khu Thủ Thiêm
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, công trình di tích lịch sử văn hoá; công trình tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng, những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do UBND cấp tỉnh quy định
03.01 Xây dựng Ban quản lý khu Thủ Thiêm
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị.
03.01 Xây dựng Ban quản lý khu Thủ Thiêm
Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử văn hoá; công trình tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng, những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do UBND cấp tỉnh quy định
03.01 Xây dựng Sở xây dựng
Thủ tục Cấp phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.
03.01 Xây dựng Sở xây dựng
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Trang tiếp theo Trang cuối
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)