Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 75
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000
03.06 Nhà ở và công sở Sở Quy hoạch Kiến trúc
Thủ tục Thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000
03.06 Nhà ở và công sở Sở Quy hoạch Kiến trúc
Thủ tục Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500
03.06 Nhà ở và công sở Sở Quy hoạch Kiến trúc
Thủ tục Thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500
03.06 Nhà ở và công sở Sở Quy hoạch Kiến trúc
Thủ tục Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500
03.06 Nhà ở và công sở Sở Quy hoạch Kiến trúc
Thủ tục Thẩm định điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500
03.06 Nhà ở và công sở Sở Quy hoạch Kiến trúc
Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho tổ chức.
03.06 Nhà ở và công sở Sở xây dựng
Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho tổ chức.
03.06 Nhà ở và công sở Sở xây dựng
Thủ tục cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho tổ chức.
03.06 Nhà ở và công sở Sở xây dựng
Thủ tục cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho tổ chức.
03.06 Nhà ở và công sở Sở xây dựng
1  2  3  4  5  6  7  8  Trang tiếp theo Trang cuối
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)