Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 31
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục Xác nhận đơn xin cấp phép vỉa hè
03.04 Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao Phường – xã
Thủ tục xác nhận đơn xin đào đường đặt cống thoát nước 03.04 Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao Phường – xã
Thủ tục Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân
03.04 Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao Ban quản lý các Khu chế xuất , khu công nghiệp
Thủ tục Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là các tổ chức
03.04 Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao Ban quản lý các Khu chế xuất , khu công nghiệp
Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng
03.04 Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao Ban quản lý các Khu chế xuất , khu công nghiệp
Thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng
03.04 Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao Ban quản lý các Khu chế xuất , khu công nghiệp
Thủ tục Thay đổi thiết kế 03.04 Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao Ban quản lý các Khu chế xuất , khu công nghiệp
Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng
03.04 Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao Ban quản lý các Khu chế xuất , khu công nghiệp
Thủ tục Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở công trình
03.04 Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao Ban quản lý các Khu chế xuất , khu công nghiệp
Thủ tục Cấp giấy phép tạm sử dụng lề đường phục vụ kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa
03.04 Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao Quận - Huyện
1  2  3  4  Trang tiếp theo Trang cuối
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)