Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 22
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch- kiến trúc
03.03 Quy hoạch xây dựng Ban quản lý khu Thủ Thiêm
Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500
03.03 Quy hoạch xây dựng Ban quản lý khu Thủ Thiêm
Thủ tục thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500
03.03 Quy hoạch xây dựng Ban quản lý khu Thủ Thiêm
Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500
03.03 Quy hoạch xây dựng Ban quản lý khu Thủ Thiêm
Thủ tục thẩm định điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500
03.03 Quy hoạch xây dựng Ban quản lý khu Thủ Thiêm
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500
03.03 Quy hoạch xây dựng Ban quản lý khu công nghệ cao
Thủ tục phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000
03.03 Quy hoạch xây dựng Ban quản lý khu Nam
Thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000
03.03 Quy hoạch xây dựng Ban quản lý khu Nam
Thủ tục Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500
03.03 Quy hoạch xây dựng Ban quản lý khu Nam
Thủ tục Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500
03.03 Quy hoạch xây dựng Ban quản lý khu Nam
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)