Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 10
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục Cấp chứng chỉ định giá bất động sản
03.07 Kinh doanh bất động sản Sở xây dựng
Thủ tục Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản
03.07 Kinh doanh bất động sản Sở xây dựng
Thủ tục Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản (trong trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc mất)
03.07 Kinh doanh bất động sản Sở xây dựng
Thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ dự án nhà ở (quy định tại Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ)
03.07 Kinh doanh bất động sản Sở xây dựng
Thủ tục Thỏa thuận cấp phép khai thác mỏ để sản xuất sản phẩm đá, phụ gia và vật liệu xây dựng
03.07 Kinh doanh bất động sản Sở xây dựng
Thủ tục Giải quyết hồ sơ khiếu nại đòi lại nhà do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
03.07 Kinh doanh bất động sản Sở xây dựng
Thủ tục Giải quyết hồ sơ khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính  thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Xây dựng.
03.07 Kinh doanh bất động sản Sở xây dựng
Thủ tục Giải quyết hồ sơ tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Xây dựng.
03.07 Kinh doanh bất động sản Sở xây dựng
Thủ tục Tham mưu giải quyết hồ sơ tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Giám đốc Sở Xây dựng xác minh đề xuất.
03.07 Kinh doanh bất động sản Sở xây dựng
Thủ tục Giải quyết hồ sơ tranh chấp quyền sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước, khiếu nại việc mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước , khiếu nại liên quan hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở thuôc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
03.07 Kinh doanh bất động sản Sở xây dựng
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)