Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 28
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y. 01.01 Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y. 01.01 Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật. 01.01 Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật. 01.01 Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thủ tục Gia hạn chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực thú y (đối với các chứng chỉ do Chi cục Thú y cấp) 01.01 Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thủ tục Đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh. 01.01 Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thủ tục Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao (động vật vận chuyển trong nước) 01.01 Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Kiểm dịch sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm (sản phẩm động vật vận chuyển trong nước) 01.01 Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thủ tục Kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh. 01.01 Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thủ tục Kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh. 01.01 Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)