Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 32
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật thuỷ sản vận chuyển trong nước. 01.04 Thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch đối với sản phẩm động vật thuỷ sản vận chuyển trong nước. 01.04 Thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thủ tục Cấp giấy phép khai thác thủy sản. 01.04 Thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thủ tục Gia hạn giấy phép khai thác thủy sản. 01.04 Thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thủ tục Cấp đổi, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản 01.04 Thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thủ tục Công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 01.04 Thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán. 01.04 Thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu. 01.04 Thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá đóng mới 01.04 Thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá nhập khẩu 01.04 Thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
1  2  3  4  Trang tiếp theo Trang cuối
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)