Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 10
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: 01.05 Thuỷ lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thủ tục Điều chỉnh, gia hạn nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: 01.05 Thuỷ lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thủ tục Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi 01.05 Thuỷ lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thủ tục Điều chỉnh, gia hạn nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi: 01.05 Thuỷ lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thủ tục Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 1, 2, 6, 7, 8, 10 Điều 1 Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004. 01.05 Thuỷ lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thủ tục Cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. 01.05 Thuỷ lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
. Thủ tục Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; trừ các trường hợp sau: a) Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật; b) Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi; c) Xe cơ giới đi qua công trình thuỷ lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thuỷ lợi. 01.05 Thuỷ lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thủ tục Cấp giấy phép cho các hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: 01.05 Thuỷ lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thủ tục Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: 01.05 Thuỷ lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thủ tục Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá cho tàu cá 01.05 Thuỷ lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)