Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 9
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục Đăng ký, chứng nhận hàng nông lâm thủy sản Việt Nam chất lượng cao và uy tín thương mại 01.06 Phát triển Nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thủ tục công nhận làng nghề : 01.06 Phát triển Nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thủ tục công nhận nghề truyền thống 01.06 Phát triển Nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thủ tục công nhận làng nghề truyền thống 01.06 Phát triển Nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thủ tục thu hồi giấy công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống 01.06 Phát triển Nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thủ tục kiểm định phương tiện đo – Huyết áp kế
01.06 Phát triển Nông thôn Sở Khoa học và Công nghệ
Thủ tục Di dân ở nơi đi
01.06 Phát triển Nông thôn Quận - Huyện
Thủ tục Tiếp nhận hộ di dân
01.06 Phát triển Nông thôn Quận - Huyện
Thủ tục Xác nhận đơn đi hồi hương hoặc đi kinh tế mới
01.06 Phát triển Nông thôn Quận - Huyện
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)