Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 2
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục Di sản Văn hóa: Thành lập bảo tàng tư nhân
10.01 Di sản văn hoá Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Di sản Văn hóa: Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
10.01 Di sản văn hoá Sở Văn hóa thể thao du lịch
Đến tháng 12
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 18/12/2018 12:00:00 SA)