Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 13
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục Nghệ thuật biểu diễn: Giấy phép công diễn (Chương trình Ca múa nhạc – Thời trang).
10.02 Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Điện ảnh: Giấy phép phổ biến phim
10.02 Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Nghệ thuật biểu diễn: Biểu diễn nước ngoài của nghệ sĩ tư do
10.02 Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Nghệ thuật biểu diễn: Tổ chức thi người đẹp
10.02 Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Nghệ thuật biểu diễn: Cấp Giấy phép Công diễn (chương trình Thời trang – Sân khấu)
10.02 Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Nghệ thuật biểu diễn: Giấy phép kinh doanh vũ trường
10.02 Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Nghệ thuật biểu diễn: Giấy phép kinh doanh vũ trường (gia hạn)
10.02 Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Nghệ thuật biểu diễn: Tiếp nhận biểu diễn (Chương trình Ca múa nhạc - Thời trang)
10.02 Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Nghệ thuật biểu diễn: Giấy phép kinh doanh karaoke
10.02 Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Nghệ thuật biểu diễn: Giấy phép kinh doanh karaoke (gia hạn)
10.02 Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa thể thao du lịch
Đến tháng 12
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 18/12/2018 12:00:00 SA)