Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 13
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục Nghệ thuật biểu diễn: Giấy phép công diễn (Chương trình Ca múa nhạc – Thời trang).
10.02 Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Điện ảnh: Giấy phép phổ biến phim
10.02 Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Nghệ thuật biểu diễn: Biểu diễn nước ngoài của nghệ sĩ tư do
10.02 Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Nghệ thuật biểu diễn: Tổ chức thi người đẹp
10.02 Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Nghệ thuật biểu diễn: Cấp Giấy phép Công diễn (chương trình Thời trang – Sân khấu)
10.02 Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Nghệ thuật biểu diễn: Giấy phép kinh doanh vũ trường
10.02 Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Nghệ thuật biểu diễn: Giấy phép kinh doanh vũ trường (gia hạn)
10.02 Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Nghệ thuật biểu diễn: Tiếp nhận biểu diễn (Chương trình Ca múa nhạc - Thời trang)
10.02 Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Nghệ thuật biểu diễn: Giấy phép kinh doanh karaoke
10.02 Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Nghệ thuật biểu diễn: Giấy phép kinh doanh karaoke (gia hạn)
10.02 Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa thể thao du lịch
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)