Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 5
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục Mỹ thuật: Giấy phép thực hiện Triển lãm ảnh trong nước.
10.04 Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Triển lãm: Giấy phép thực hiện Triển lãm ảnh trong nước, tác giả là người nước ngoài.
10.04 Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Triển lãm: Giấy phép thực hiện Triển lãm Mỹ thuật
10.04 Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Triển lãm: Giấy phép thực hiện Triển lãm Mỹ thuật (Tác giả là người nước ngoài).
10.04 Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Mỹ thuật: Cho phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (Phần mỹ thuật).
10.04 Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm Sở Văn hóa thể thao du lịch
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)