Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 36
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Giấy phép thực hiện quảng cáo trên pano nhỏ (dưới 10m2) và vật thể trên không, dưới nước - thời gian dưới 30 ngày.
10.07 Quảng cáo Sở Văn hóa thể thao du lịch
Giấy phép thực hiện quảng cáo trên pano nhỏ (dưới 10m2) và vật thể trên không, dưới nước - Thời gian dưới 30 ngày (liên quan đến lĩnh vực y tế)
10.07 Quảng cáo Sở Văn hóa thể thao du lịch
Giấy phép thực hiện quảng cáo trên pano nhỏ (dưới 10m2) và vật thể trên không, dưới nước - Thời gian dưới 30 ngày (liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp)
10.07 Quảng cáo Sở Văn hóa thể thao du lịch
Giấy phép thực hiện quảng cáo (diện tích từ 10m2- 20m2 )
10.07 Quảng cáo Sở Văn hóa thể thao du lịch
Giấy phép thực hiện quảng cáo (diện tích từ 10m2 - 20m2 liên quan đến lĩnh vực y tế).
10.07 Quảng cáo Sở Văn hóa thể thao du lịch
Giấy phép thực hiện quảng cáo (diện tích từ 10m2 - 20m2 liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp)
10.07 Quảng cáo Sở Văn hóa thể thao du lịch
Giấy phép quảng cáo (diện tích từ 20m2 - 30m2 ).
10.07 Quảng cáo Sở Văn hóa thể thao du lịch
Giấy phép quảng cáo (diện tích từ 20m2 - 30m2 liên quan đến lĩnh vực y tế)
10.07 Quảng cáo Sở Văn hóa thể thao du lịch
Giấy phép thực hiện quảng cáo (diện tích từ 30m2 - 40m2 liên quan đến lĩnh vực y tế).
10.07 Quảng cáo Sở Văn hóa thể thao du lịch
Giấy phép thực hiện quảng cáo (trên 40m2 )
10.07 Quảng cáo Sở Văn hóa thể thao du lịch
1  2  3  4  Trang tiếp theo Trang cuối
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)