Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 14
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
. Thủ tục văn hóa công cộng: Giấy giới thiệu Lân Sư Rồng biểu diễn tại các tỉnh, thành ngoài Thành phố Hồ Chí Minh.
10.08 Văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục văn hóa công cộng: Cho phép Tổ chức  hoạt động Lân Sư Rồng
10.08 Văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Xác nhận hồ sơ cấp phép kinh doanh karaoke
10.08 Văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động Quận - Huyện
Thủ tục Xác nhận hồ sơ gia hạn cấp giấy phép kinh doanh karaoke
10.08 Văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động Quận - Huyện
Thủ tục Xác nhận hồ sơ chuyển địa điểm kinh doanh karaoke
10.08 Văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động Quận - Huyện
Thủ tục Xác nhận cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
10.08 Văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động Quận - Huyện
Thủ tục Xác nhận hồ sơ gia hạn cấp phép kinh doanh vũ trường
10.08 Văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động Quận - Huyện
Thủ tục Xác nhận hồ sơ gia hạn giấy phép kinh doanh khiêu vũ
10.08 Văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động Quận - Huyện
Thủ tục Xác nhận hồ sơ chuyển địa điểm kinh doanh khiêu vũ
10.08 Văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động Quận - Huyện
Thủ tục Xác nhận cho phép biểu diễn lân sư rồng
10.08 Văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động Quận - Huyện
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)