Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 11
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục Thể thao: Quyết định Tổ chức thi đấu các giải cấp thành phố có sử dụng kinh phí nhà nước.
10.11 Thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Thể thao: Quyết định Đăng cai tổ chức thi đấu giải cấp Toàn quốc có sử dụng kinh phí nhà nước.
10.11 Thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Thể thao: Quyết định Tổ chức thi đấu Quốc tế tại thành phố có sử dụng kinh phí nhà nước.
10.11 Thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Thể thao: Quyết định Tổ chức thi đấu giải cấp Quốc gia không sử dụng kinh phí nhà nước.
10.11 Thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Thể thao: Quyết định Tổ chức thi đấu giải cấp Quốc tế không sử dụng kinh phí nhà nước.
10.11 Thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Thể thao: Quyết định Tổ chức Lễ hội, hội nghị thể thao mang tính quốc tế, giải cấp quốc gia có liên quan đến các tỉnh bạn không sử dụng kinh phí nhà nước.
10.11 Thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Thể thao: Quyết định Cử đi tập huấn chuẩn bị tham dự giải toàn quốc có sử dụng kinh phí nhà nước.
10.11 Thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Thể thao: Quyết định Cử đội đi thi đấu giải toàn quốc có sử dụng kinh phí nhà nước.
10.11 Thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Thể thao: Quyết định Cử đội đi thi đấu trong nước không sử dụng kinh phí nhà nước
10.11 Thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Thể thao: Quyết định Cử đoàn Thể dục Thể thao đi tập huấn và thi đấu ngoài nước của Ủy ban nhân dân thành phố.
10.11 Thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp Sở Văn hóa thể thao du lịch
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)