Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 2
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục Hướng dẫn Du lịch: Thẻ hướng dẫn viên du lịch
10.14 Hướng dẫn du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Hướng dẫn Du lịch: Cấp lại Thẻ hướng dẫn viên du lịch
10.14 Hướng dẫn du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)