Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 2
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục Hướng dẫn Du lịch: Thẻ hướng dẫn viên du lịch
10.14 Hướng dẫn du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Hướng dẫn Du lịch: Cấp lại Thẻ hướng dẫn viên du lịch
10.14 Hướng dẫn du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch
Đến tháng 11
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 19/11/2018 12:00:00 SA)