Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 12
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục Kinh doanh Du lịch: Quyết định công nhận cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú Du lịch.
10.15 Kinh doanh du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Kinh doanh Du lịch: Quyết định công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao, 2 sao.
10.15 Kinh doanh du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Kinh doanh Du lịch: Quyết định công nhận cơ sở ăn uống đạt chuẩn Du lịch.
10.15 Kinh doanh du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Kinh doanh Du lịch: Quyết định công nhận điểm mua sắm đạt chuẩn du lịch.
10.15 Kinh doanh du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Kinh doanh Du lịch: Quyết định công nhận lại cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú Du lịch.
10.15 Kinh doanh du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Kinh doanh Du lịch: Quyết định công nhận lại cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao, 2 sao.
10.15 Kinh doanh du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Kinh doanh Du lịch: Quyết định công nhận lại cơ sở ăn uống đạt chuẩn Du lịch
10.15 Kinh doanh du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Kinh doanh Du lịch: Quyết định công nhận lại điểm mua sắm đạt chuẩn du lịch
10.15 Kinh doanh du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Kinh doanh Du lịch: Văn bản đề nghị Tổng cục Du lịch thẩm định hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp.
10.15 Kinh doanh du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch
Thủ tục Kinh doanh Du lịch: Thông báo hoạt động lữ hành nội địa.
10.15 Kinh doanh du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)