Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 10
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục xử lý đơn thư
15.01 Giải quyết khiếu nại tố cáo Thanh tra
Thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo
15.01 Giải quyết khiếu nại tố cáo Ban quản lý khu Thủ Thiêm
Thủ tục tiếp công dân
15.01 Giải quyết khiếu nại tố cáo Thanh tra
Thủ tục  giải quyết khiếu nại lần một
15.01 Giải quyết khiếu nại tố cáo Thanh tra
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai
15.01 Giải quyết khiếu nại tố cáo Thanh tra
Thủ tục giải quyết tố cáo
15.01 Giải quyết khiếu nại tố cáo Thanh tra
Thủ tục tiếp dân
15.01 Giải quyết khiếu nại tố cáo Phường – xã
Thủ tục xử lý đơn thư
15.01 Giải quyết khiếu nại tố cáo Phường – xã
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu
15.01 Giải quyết khiếu nại tố cáo Phường – xã
Thủ tục Giải quyết Tố cáo
15.01 Giải quyết khiếu nại tố cáo Phường – xã
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)