Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 1
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Đăng ký cấp bản sao hộ tịch
21.09 Tư pháp Quận - Huyện
Đến tháng 11
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 19/11/2018 12:00:00 SA)