Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 10
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục thành lập trường phổ thông tư thục (048790)
02.01 Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở giáo dục đào tạo
Thủ tục thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp (049714)
02.01 Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở giáo dục đào tạo
Thủ tục thành lập trung tâm (cơ sở) ngoại ngữ tin học, bồi dưỡng văn hoá (051291)
02.01 Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở giáo dục đào tạo
Thủ tục thành lập chi nhánh, chuyển địa điểm trung tâm (cơ sở) ngoại ngữ tin học, bồi dưỡng văn hoá (051298)
02.01 Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở giáo dục đào tạo
Thủ tục gia hạn giấy phép dạy học trung tâm (cơ sở) ngoại ngữ tin học, bồi dưỡng văn hoá (051302)
02.01 Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở giáo dục đào tạo
Thủ tục thực hiện hồ sơ chuyển trường (054581)
02.01 Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở giáo dục đào tạo
Thủ tục Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
02.01 Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Phường – xã
Thủ tục Sát nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
02.01 Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Phường – xã
Thủ tục Đình chỉ hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 02.01 Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Phường – xã
Thủ tục Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
02.01 Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Phường – xã
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)