Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 7
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiêp/hoặc chi nhánh)
23.01 Hoạt động Tín dụng Ban quản lý khu Thủ Thiêm
Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiêp/hoặc chi nhánh)
23.01 Hoạt động Tín dụng Ban quản lý khu Thủ Thiêm
Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước
23.01 Hoạt động Tín dụng Ban quản lý khu Thủ Thiêm
Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp)
23.01 Hoạt động Tín dụng Ban quản lý khu Thủ Thiêm
Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)
23.01 Hoạt động Tín dụng Ban quản lý khu Thủ Thiêm
Thủ tục thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh)
23.01 Hoạt động Tín dụng Ban quản lý khu Thủ Thiêm
Thủ tục thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)
23.01 Hoạt động Tín dụng Ban quản lý khu Thủ Thiêm
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)