Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 8
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục Đăng ký tài sản nhà nước đối với  tài sản từ 500 triệu đồng trở lên
14.02 Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Sở Tài chính
Thủ tục Điều chuyển tài sản khác (từ 500 triệu đồng trở lên).
14.02 Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Sở Tài chính
Thủ tục thu thuế nhà, đất
14.02 Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Phường – xã
Thủ tục thu thuế công thương nghiệp 14.02 Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Phường – xã
Thủ tục thu các khoản nộp vào Ngân sách Nhà nước
14.02 Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Quận - Huyện
Thủ tục xác nhận tờ khai nộp thuế
14.02 Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Phường – xã
Thủ tục xác nhận đơn đề nghị miễn (giảm) thuế
14.02 Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Phường – xã
Thủ tục thoái thu các khoản thu đã nộp Ngân sách nhà nước
14.02 Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Quận - Huyện
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)