Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 10
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục Giải quyết kinh phí đào tạo cho cán bộ, công chức
14.01 Quản lý ngân sách nhà nước Quận - Huyện
Thủ tục Trích kinh phí phục vụ công tác xử phạt hành chính
14.01 Quản lý ngân sách nhà nước Quận - Huyện
Thủ tục Lập dự toán ngân sách nhà nước
14.01 Quản lý ngân sách nhà nước Quận - Huyện
Thủ tục Điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước quận
14.01 Quản lý ngân sách nhà nước Quận - Huyện
Thủ tục Thẩm định báo cáo quyết toán của cấp ngân sách địa phương
14.01 Quản lý ngân sách nhà nước Quận - Huyện
Thủ tục Thẩm tra báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán
14.01 Quản lý ngân sách nhà nước Quận - Huyện
Lĩnh vực Lập dự toán ngân sách nhà nước
14.01 Quản lý ngân sách nhà nước Phường – xã
Thủ tục Lập quyết toán thu chi ngân sách nhà nước
14.01 Quản lý ngân sách nhà nước Quận - Huyện
Lĩnh vực Lập quyết toán ngân sách nhà nước
14.01 Quản lý ngân sách nhà nước Phường – xã
Thủ tục Tổ chức chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (đối với dự án vốn ngân sách)
14.01 Quản lý ngân sách nhà nước Quận - Huyện
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)