Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 20
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục Bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước và các tài sản hàng hóa kê biên phát mãi theo quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền
14.05 Quản lý tài sản nhà nước Quận - Huyện
Thủ tục Thẩm định phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
14.05 Quản lý tài sản nhà nước Quận - Huyện
Thủ tục Thẩm định Phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân lập
14.05 Quản lý tài sản nhà nước Quận - Huyện
Thủ tục Lập phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
14.05 Quản lý tài sản nhà nước Quận - Huyện
Thủ tục Lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ lập
14.05 Quản lý tài sản nhà nước Quận - Huyện
Thủ tục Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phân cấp.
14.05 Quản lý tài sản nhà nước Quận - Huyện
Thủ tục Xét duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Ủy ban nhân dân quận 4 lập.
14.05 Quản lý tài sản nhà nước Quận - Huyện
Thủ tục Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
14.05 Quản lý tài sản nhà nước Quận - Huyện
Thủ tục Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ lập
14.05 Quản lý tài sản nhà nước Quận - Huyện
Thủ tục Tổ chức chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho hộ gia đình.
14.05 Quản lý tài sản nhà nước Quận - Huyện
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)