Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 30
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục Thẩm định giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo hai cơ chế giá
14.13 Lĩnh vực giá Sở Tài chính
Thủ tục Phê duyệt hồ sơ phương án giá (do nhà nước quản lý định giá ; quy định giá thuộc thẩm quyền).
14.13 Lĩnh vực giá Sở Tài chính
Thủ tục Phê duyệt hồ sơ và thủ tục hiệp thương giá
14.13 Lĩnh vực giá Sở Tài chính
Thủ tục Thẩm định đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
14.13 Lĩnh vực giá Sở Tài chính
Thủ tục Xác định đơn giá thuê đất cho các tổ chức được Nhà nước cho thuê đất (theo bảng giá đất)
14.13 Lĩnh vực giá Sở Tài chính
Thủ tục  Xác định giá trị quyền sử dụng đất
14.13 Lĩnh vực giá Sở Tài chính
Thủ tục  Kê khai giá (hàng hóa và dịch vụ)
14.13 Lĩnh vực giá Sở Tài chính
Thủ tục  Phê duyệt dự toán chi phí quy hoạch phát triển Kinh tế – Xã hội  đối với dự án cấp thành phố
14.13 Lĩnh vực giá Sở Tài chính
Thủ tục  Phê duyệt dự toán chi phí quy hoạch phát triển Kinh tế – Xã hội  đối với dự án cấp Quận - Huyện
14.13 Lĩnh vực giá Sở Tài chính
Thủ tục Thẩm định giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo cơ chế giá thị trường
14.13 Lĩnh vực giá Sở Tài chính
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)